Gudinnan Antares berättar

”Antares vill hjälpa oss att öppna dörrar och bygga broar till den högre dimensionen.
Hon gör det genom att låta oss titta in i de tillstånd och lagar som gäller där”.

Tack Antares!
En viktig källa till utveckling har för mig varit den amerikanska healern Amorah Quan Yin. Amorah kanaliserade på sin tid healing metoden ”Pleiadian Lightwork” och grundade Dolphin Star Temple. Ambres är en annan viktig lärare. Numera har också den kosmiska undervisning som ursprungligen förmedlades av de Uppstigna Mästarna vid de antika Mysterieskolorna runt om på planeten och som nu förmedlas av Radient Rose Akademy blivit ett viktigt stöd.

Om övergången in i en högre dimension och ett högre medvetande.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan...

Läs mer »