5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft och närvaro som håller all rörelse och substans i universum samman.

Det inre Jaget har sin utgångspunkt i Källan. Det inre Jagets hjärta håller Moder Guds gudomliga kärlek och bär din själ. Det inre jagets mind är en kopia av den Gudomliga Faderns mind. Ditt inre Jags medvetande är en kopia av Guds medvetande.

Det viktiga i den här tiden är att ni börjar definiera er själva och ert inre Jag som ett medvetande och en kopia av Gud och att ni inte längre begränsar er till den fysiska kroppen och personligheten. Den fysiska kroppen har inget eget liv. Den får sitt liv av det högre.

Ni är alla individualiserade kopior av Guds oändliga medvetande. Och ni besitter alla den kraft och närvaro som behövs för att kunna omvandla ert medvetande och därmed påverka era liv. Er fysiska kropp och personlighet har alltid varit tänkt som ett verktyg för det inre Jaget. Ett verktyg som gör det möjligt för det inre Jaget att leva och verka i en fysisk värld. Den fysiska kroppen är programmerad för att vara ett svar på det ni tänker. En svar på medvetandet.

 
Reflektioner.
Många lever i föreställningen om att transformationen in i den högre dimensionen kommer att ske automatiskt. Det täcker dock inte hela sanningen. Först måste en spjutspets av tillräckligt många bana väg och söka sin egen inre gudomliga sanning, sitt eget inre medvetande, sedan kan de hjälpa och vägleda den mångfald som kommer efter. Tillvaron kommer att förändras radikalt för alla.

Min önskan är att nå så många som möjligt eftersom övergången under-lättas av att så många som möjligt har sin uppmärksamhet riktad mot något högre, även om inte alla är bredda att gå hela vägen just nu. Uppmärksamheten mot det högre ger rörelsen och flödet av energi en riktning.

Er mänskliga utveckling följer utvecklingen på planeten. Era fysiska kroppar är uppbyggda av substanser och partiklar som förekommer på Moder Jord. Man kan därför säga att de fysiska kropparna tillhör planeten.

Jag har beskrivits som ett mångdim-ensionellt omslutande kosmiskt väsen och i den här tiden riktar jag min närvaro på planeten framför allt till ert medvetande och era hjärtan. Jag vill hjälpa er att förstärka och lyfta fram de högre frekvenser i ert medvetande som svarar mot renhet-en hos ert sanna Jag. Min möjlighet att hjälpa förstärks av att så många som möjligt är villiga att öppna upp.

Jag uppmuntrar därför alla att vända sig till olika uppstigna mästare och andra kosmiska konstellationer för att söka stöd och hjälp. Be om den hjälp ni behöver. Och, kom ihåg, det är ni som har initiativet. Ni har en fri vilja och behöver be om den hjälp ni vill ha. Det är ni som är det Gudomligas representanter på Jorden. Jag hoppas att de här orden kan bidra till det högre perspektivet. Jag är glad om jag kan hjälpa.

Kategorier