3. Guidad meditation om ”Fullbordan”

Vad vill du fullborda i ditt liv? Vart vill du gå? Var vill du landa?
Många av oss har lätt för att låta andra personer eller yttre omständigheter styra våra liv. Men nu är en tid då det är särskilt viktigt att vi låter vårt eget inre sanna jag göra sin röst hörd.

Det inres röst kan göra sig hörd som en längtan eller en känsla. Eller den kan ta formen av en impuls. Ibland lyckas rösten tränga igenom den mängd tankar som ligger lagrade i vårt mind och förmedla sig direkt med ord. Stundtals skapar det Högre Jaget situationer i våra liv som ger oss den erfarenhet och visdom ni behöver.

Fullbordan handlar om att gå hela vägen och förena sig med det inre jag som lever och verkar djupt i våra hjärtan. Det är det inre jaget och hjärtat som vet vad själen vill.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier