Antares om Renhet i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för Kristusmedvetandet varav Renhet är en.

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum. Det är den kraft som flödar genom alla former och som håller universum samman i en harmonisk enhet. Hon menar att när den rena energin tillåts flöda fritt i våra kroppar och i vår aura så går allt som hittills har varit separerat eller uppdämt och blockerat automatiskt tillbaka in i en större helhet igen.

Den rena universella och fritt flödande kosmiska energin skapar former genom att leda energin in i de geometriska strukturer och blåkopior som svarar mot det man vill skapa. Energin leds in i blåkopian utan att flödet för den skull blockeras eller separeras ifrån allt annat.

Antares menar att vi i vår tredimensionella värld har skapat geometriska strukturer som gör att vi avleder eller begränsar ett fritt flöde av kosmisk energi. Samtidigt som många av strukturerna får oss att känna oss separerade ifrån helheten och de gudomliga kosmiska varelser vi innerst inne är. I stället för att följa ett fritt gudomligt flöde har vi gått in i en dröm som styrs av lagar som vi själva har skapat. Mänskliga lagar som vi organiserar kring dualiteter.

Principen Renhet vill hjälpa oss ut ur de bojor som separerar oss ifrån ett högre medvetande.

Ett rent chackra släpper obehindrat igenom kosmisk energi. Chackrat är inte fyllt av ”issues” som stoppar. I ett högre tillstånd kan chackrat tyckas transparent.

Ulla Anderen, 2018

 I stället för att följa ett fritt gudomligt flöde har vi gått in i en dröm som styrs av lagar som vi själva har skapat. Mänskliga lagar som vi organiserar kring dualiteter.

Antares tar upp begreppet Renhet som ytterligare
en ingrediens i Kristusmedvetandet.

Hur ofta känner du dig hel i det du gör?
Hur länge kan du fokusera på det du gör utan att din uppmärksamhet splittras?

För att kunna smälta in i det Högre Jagets medvetande behöver du ha tömt och harmoniserat ditt yttre jags mind och din emotionella kropp så att det Högre Jagets intelligens och gudomliga kärlek kan “ta över” och börja styra ditt liv och dina kroppar.

Din emotionella och mentala kropp behöver kunna vara instrument för det Högre Jaget. Den fysiska kroppen skall vara den organism som det Högre Jaget behöver för att kunna verka i en fysisk värld.

Som ”ren” står du obunden och fri till ditt förflutna. Tidigare erfarenheter berör dig inte längre och du är öppen att fylla nya helt oskrivna blad i ditt liv. Blad som inte bygger på gamla mönster eller vanor. Du har nått en nivå i dig själv där du är din egen mästare och skapar ditt eget liv.

Du har tagit ett kliv ut ur din tredimensionella bubbla och styrs i ditt vardagliga liv helt av ditt Högre Jag. Du använder gudomlig kärlek och kosmiska tankar för att skapa nya tillstånd. Du står inför något helt nytt!

I Kristusmedvetandet förekommer inga tredimensionella frekvenser!

Emotionell ”renhet” brukar upplevas som en lätthet i kroppen. Renheten höjer automatiskt din frekvens.

Hur ofta känner du dig hel i det du gör? Hur länge kan du fokusera på det du gör utan att din uppmärksamhet splittras?

Begreppen Klarhet och Renhet tangerar varandra. Men Klarhet talar i första hand till mindet och sinnena medan Renhet refererar till auran som helhet med betoning på känslokroppen.

Lägg märke till att tillstånden är inflätade i varandra och att de tillsammans bildar den kosmiska väv som är Kristusmedvetandet.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Antares om Oneness och klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum.