Antares om Renhet i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för Kristusmedvetandet varav Renhet är en.

Med  Renhet menar Gudinnan Antares det flöde av kosmisk energi som genomsyrar precis allt i universum. Det är den kraft som håller universum samman i en harmonisk enhet. Hon menar också att när den rena energin tillåts flöda fritt i våra kroppar och i vår aura så går allt som hittills har varit separerat eller blockerat automatiskt tillbaka in i en större helhet.

Universums fritt flödande kosmiska energi skapar sina former genom att samla energin i de geometriska strukturer eller blåkopior som matchar det man vill skapa. Energin leds in i blåkopian utan att flödet blockeras eller separeras ifrån allt övrigt.

Antares menar att vi i vår tredimensionella värld har skapat strukturer som avleder eller begränsar ett fritt flöde av kosmisk energi. Vi går in i en dröm som styrs av lagar som människan själv har skapat.

Principen Renhet hjälper oss bort från de bojor som separerar oss ifrån vårt högre medvetande.

Ett rent chackra släpper obehindrat igenom kosmisk energi. Chackrat är inte fyllt av ”issues” som stoppar. I ett högre tillstånd tycks chackrat transparent.

Ulla Anderen, 2018

 I stället för att följa ett fritt gudomligt flöde har vi gått in i en dröm som styrs av lagar som vi själva har skapat. Mänskliga lagar som vi organiserar kring dualiteter.

Antares tar upp begreppet Renhet som ytterligare
en ingrediens i Oneness.

Hur ofta känner du dig hel i det du gör?
Hur länge kan du fokusera på det du gör utan att din uppmärksamhet splittras?

För att kunna smälta in i det Högre Jagets medvetande behöver du ha tömt och harmoniserat ditt yttre jags mind och emotionella kropp så att det Högre Jagets intelligens och gudomliga kärlek kan “ta över” och börja styra ditt liv och dina kroppar.

Din emotionella och mentala kropp behöver vara ett instrument för det Högre Jaget. Den fysiska kroppen är den organism som det Högre Jaget behöver för att kunna verka i en fysisk värld.

Du behöver vara obunden och fri i förhållande till ditt förflutna. Tidigare erfarenheter berör dig inte och du är öppen att fylla nya oskrivna blad. Du har nått en nivå där du är din egen mästare och skapar ditt eget liv.

I Kristusmedvetandet förekommer inte tredimensionella frekvenser!

Hur ofta känner du dig hel i det du gör? Hur länge kan du fokusera på det du gör utan att din uppmärksamhet splittras?

Begreppen Klarhet och Renhet tangerar varandra.

Lägg märke till att tillstånden är inflätade i varandra och att de tillsammans bildar den kosmiska väv som är Oneness.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Antares om Oneness och klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum.