Antares om Oneness

Antares vill visa oss vägen till Oneness via kärleken i vårt hjärta. Hon vill ge oss en vision över det tillstånd som brukar beskrivas som Oneness och hon gör det att genom att beskriva flera av de betydelsefulla ingredienser som ingår i högre dimensionener. I Oneness. Antares är själv ett mångdimensionell väsen och en företrädare för den utveckling som leder oss fram till den dörr och det rum i hjärtat som leder oss in i ett större gudomligt medvetande. ONENESS.

Hjärtats ljus och passagen in i Oneness

Alla bär en punkt eller flamma av skinande vitt ljus i sitt hjärta. Det är den punkt som ger oss liv och som förbinder oss med det stora kosmiska medvetande som är oändligt och rymmer all kunskap. Ljuspunkten i hjärtat är också förbindelselänken till det Högre Jaget. När du låter dig sugas upp av ljuset i hjärtat upptäcker du att du står du ansikte mot ansikte med ditt Högre Jag. Den del av dig själv som du i liv efter liv har vänt dig bort ifrån och som tålmodigt stått och väntat på att slutligen få ta dig hem till det inre och mest autentiska i dig själv.

Harmoni

Antares om Oneness och harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Antares om Oneness och klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Antares om Oneness och Renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Antares och Kristusmedvetandet

Gudinnan Antares

Gudinnan Antares är ett mångdimensionellt väsen och en företrädare för den utvecklingsväg som hjälper oss att hitta den dörr i hjärtat som leder in i ett högre medvetande. Kärlekens väg.

Hon är här för att hjälpa oss att expandera och vill lyfta fram den aspekt av den universella kraften som magnetiserar. Den kraft som drar till sig och som håller hela Universum samman. Gudomlig kärlek. Hon visar oss vägen med sin väldigt milda och mjuka framtoning.

Dörren in i det högre medvetandet – Enhetsmedvetandet – väntar på att bli öppnad i ett öppet hjärta! Kristusmedvetandet väntar innanför!

Universums Högre Medvetande är uppbyggt kring Gudomlig kärlek och Gudomligt ljus i perfekt balans! Gudinnan Antares manifesterar själv Gudomlig kärlek och Gudomligt ljus i perfekt balans!