Antares om Klarhet i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för
Kristusmedvetandet varav Klarhet är en.

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt mänskliga medvetande smälta in i det oändliga medvetande som gemonsyrar allt i universum. Vår tredje dimensions begränsade medvetande gör att vi bara uppfattar det som ligger lagrat som minnen eller program i vårt mind. Det okända är dolt för oss.

Kosmisk Klarhet öppnar nya dörrar. Det får sinnenas räckvidd att expandera och omsluta mer av det större kosmiska medvetandet. I det mer expansiva tillståndet sätter materien inte gränser för vad vi kan se. Då ser vårt inre gudomliga öga igenom fysiska former. Materien blir transparent och sinnena begränsas inte av tid och rum.

Klarhet löser upp alla artificiella gränser och gör det möjligt för den medvetna delen av vårt medvetande att förflytta sig fritt och obehindrat i stora delar av kosmos. Avgränsningen i vår tredje dimension är helt och hållet en produkt skapad av vårt mänskliga mind.

Ytterligare en aspekt av begreppet Klarhet syftar på en ren och klar känsla. En känsla som inte impregnerats av tvivel, tankar eller argument. Den rena  känslan vet och det är den vissheten som behöver få styra. Mindets roll är att lagra den kunskap som ligger i vetandet samt att konkretisera och ge form åt det känslan vill. Vårt hjärtas Klarhet är den klarhet som gör det möjligt att utföra mirakel.

Så här förmedlade sig Antares i Argentina;  Förstå att ditt öga behöver kunna penetrera materien och se igenom det som för de flesta tycks stumt och avgränsande. Den klarheten kommer att sätta dig fri. Sitt en stund och låt ögat vänja sig vid de frekvenser som gör det möjligt för dig att se igenom materien. Inget skall längre ligga gömt. Låt ögat vänja sig vid att vara det gudomliga öga som ni alla innerst inne bär. Inget mänskligt öga kan se det du har kommit hit för att se.

Ett klart chackra tycks öppet och mångdimensionellt.

Ulla Anderen, 2018

Antares om klarhet

Klarhet löser upp artificiella gränser och gör det möjligt för den medvetna delen av vårt medvetandet att förflytta sig fritt och obehindrat i stora delar av kosmos.

I sin beskrivning  av Oneness lyfter Antares bland annat fram begreppet Klarhet.
Att vara klar i sig själv. Självklar.

Antares om klarhet

Ett tillstånd av klarhet håller inga hemligheter. Inget motstånd och inga ”gömda tankar”.

I klarheten ryms bara de tankar som är aktuella i nuet.

Klarhet är ett tillstånd som skär igenom de illusioner och skygglappar som vi byggt upp omkring oss. Illusioner som drar oss bort ifrån det som är vårt inre sanna Jag.

När du är klar i dig själv tar du klivet ut ur den avskärmning du har omkring dig och du står fri ifrån de slöjor som tidigare satte gränser för din syn.

Du har rensat ditt mind och ställt dina sinnen i det Högre Jagets tjänst. Din känsla och tanke har synkroniserats och ditt Yttre och Inre Jag har smält samman till en enhet. Klarheten öppnar dig för högre dimensioner.

I Klarheten finns inga hemligheter. Inget motstånd eller ”gömda tankar”. I klarheten finns bara de tankar som är aktuella i nuet. Alla andra vilar.

Inre klarhet är kopplad till ett renat mind och öppna sinnen men också en rensad känslokropp.

I Kristusmedvetandet är klarhet ett naturligt tillstånd!

Föreställ dig att du står i ett hav av klarhet. En mental klarhet som saknar gränser och som tillåter andra att se vem du är. Då är du ett med allt!

Renhet

Antares om renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol.