Antares om Klarhet i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för
Kristusmedvetandet varav Klarhet är en.

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. Den tredje världens begränsning gör att vi bara upptäcker det som redan ligger lagrat som minnen eller program i vårt mind. Det okända ligger dolt för oss och fysisk materia sätter gränser för vad vi kan uppfatta.

Kosmisk Klarhet öppnar nya dörrar. Den får sinnenas räckvidd att expandera och nå ut i det större kosmiska medvetandet. I detta mer expansiva tillstånd sätter materien inte gränser för vad vi kan se. På den nivån ser vårt inre gudomliga öga igenom de former som finns. Materien blir transparent och sinnena begränsas inte av tid och rum.

Samtidigt som principen Klarhet vill hjälpa oss att expandera rumsligt så fungerar den som en kosmisk Klarhet mellan dimensioner. Klarhet löser upp artificiella gränser och gör det möjligt för den medvetna delen av vårt medvetandet att förflytta sig fritt och obehindrat i stora delar av kosmos. Den tredje dimensionens avgränsning är helt och hållet en produkt av oss själva. Den är skapad av vårt mind.

Ytterligare en viktig aspekt av begreppet Klarhet är en absolut ren och klar känsla. En oskyldig känsla som inte har impregnerats av tvivel eller tankar och argument. Den rena klara känslan vet och det är den vetskapen som vi vill låta styra. Inte som så ofta är fallet mindets argument. Mindets roll är att lagra den kunskap som ligger i vetandet samt att konkretisera det känslan vill. Vårt hjärtas Klarhet är den Klarhet som gör hjärta och tanke till en enhet. Det är också den Klarhet som gör det möjligt att utföra mirakel.

Så här förmedlade sig Antares i Argentina;  Kära barn, förstå att ditt öga behöver kunna penetrera materien och se igenom det som för de flesta tycks stumt och avgränsande. Det är den klarheten som kommer att sätta dig fri. Sitt en stund och låt ögat vänja sig vid de frekvenser som gör det möjligt för dig att ”se”. Inget skall längre ligga gömt. Klarheten omsluter allt och skapar en känsla av omfamning. Låt ögat vänja sig vid att vara det gudomliga öga som ni alla innerst inne bär. Inget mänskligt öga kan se det du har kommit hit för att se.

Ett klart chackra tycks öppet och mångdimensionellt.

Ulla Anderen, 2018

Antares om klarhet

Klarhet löser upp artificiella gränser och gör det möjligt för den medvetna delen av vårt medvetandet att förflytta sig fritt och obehindrat i stora delar av kosmos.

I sin beskrivning  av Kristusmedvetandet lyfter Antares bland annat fram begreppet Klarhet.
Att vara klar i sig själv. Självklar.

Antares om klarhet

Ett tillstånd av klarhet håller inga hemligheter. Inget motstånd och inga ”gömda tankar”.

I klarheten ryms bara de tankar som är aktuella i nuet.

Klarhet är ett tillstånd som skär igenom de illusioner och skygglappar som vi byggt omkring oss i vår tredimensionella värld. Illusioner som separerar oss ifrån det som är vårt inre Sanna Jag och Kristusmedvetande.

När du är klar i dig själv har du tagit klivet ut ur den avskärmning som du har omkring dig och du står fri ifrån de slöjor som tidigare satte gränser för din syn.

Du har rensat ditt mind och ställt dina sinnen i det Högre Jagets tjänst. Din känsla och tanke har synkroniserats och ditt Yttre och Inre Jag har smält samman till en enhet. Klarheten öppnar dig för högre dimensioner.

Ett tillstånd av klarhet håller inga hemligheter. Inget motstånd och inga ”gömda tankar”. I klarheten ryms bara de tankar som är aktuella i nuet. Alla andra vilar i väntan på att bli aktiverade när de behövs.

I klarheten är du transparent. Mönster som splittrar och separerar dig från allt annat har fått ge vika. Du är ett med dig själv.

Din inre klarhet låter din autenticitet komma i dagen. Det som är ditt Sanna Jag får möjlighet att tränga fram och visa sig mot världen. All kunskap du söker finner du i Kristusmedvetandet! Det är också därifrån du gör dina val.

Inre klarhet är kopplad till ett renat mind och öppna sinnen men den är också avhängig en rensad känslokropp. Ditt mind och din känsla har nått den Klarhet och Balans som råder i högre dimensioner.

I Kristusmedvetandet är klarhet ett naturligt tillstånd!

Föreställ dig att du står i ett hav av klarhet. En mental klarhet som saknar gränser och som tillåter den yttre världen att se vem du är. Då är du ett med allt!

Renhet

Antares om renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol.