2. Guidad meditation om ”Övergången”

Övergången till den högre dimensionen och ett högre medvetande.
Vid ett tillfälle under våra vandringar bland de kristallina bergen i norra Argentina gav Antares mig den här bilden att reflektera över.

” I bilden halvligger Jesus i skuggan av ett olivträd. Jag sitter med benen i kors straxt intill och vi tittar båda ut över det oändliga ökenlandskap som omger oss. Vi sitter tysta som om inga ord behövs.
Plötsligt och utan förvarning dyker en enorm bubbla upp ett stycke bort. I bubblan ser jag människor springa omkring. De flesta verkar helt omedvetna om att de befinner sig i en bubbla. De stöter ibland emot bubblans väggar men vänder sig bara om och går åt ett annat håll. Några kravlar aktivt längs med väggarna i sökandet efter en väg ut. Ytterligare några har lyckats hitta en efter-längtad öppning och deras kroppar sticker delvis ut.
Jesus tittar på mig och jag kan inte låta bli att le igenkännande. Jag har upplevt alla tillstånden. Samtidigt påminns jag om vilken annorlunda värld som väntar utanför den tredje världens illusoriska bubbla.
Jesus bekräftar. (se Kosmiska lagarna)

Kommentar.
Livet inne i bubblan symboliserar förstås den tredimensionella värld vi lever i medan Jesus i det öppna vidsträckta ökenlandskapet står för den högre dimensionens medvetan-de. Det medvetande som tillhör det högre jaget och som är en kopia av Guds oändliga medvetande.
Antares väljer att plocka upp den här informationen ur mitt mind.
För att helt kunna ta steget ut ur den tredje dimensionens bubbla behöver ni tömma ert yttre jags mind (egot) på de föreställningar, värderingar och rädslor som håller ihop den tredimensionella världen – både personliga och kollektiva värderingar – och i stället fylla ert mind med den kosmiska kunskap och visdom som ligger lagrad i ert Högre Jags mind. Ert Kristusmind.
Dessutom behöver ni låta ert öppna-de hjärta fyllas av den gudomliga kärlekskraft som vilar i ert Högre Jags hjärta. I er själ.


Då blir ert medvetande helt och ni kan radiera det ljus och den kärlek ut mot världen som flödar ur ert Högre Jag. Ert mind och ert hjärta fungerar som en ömsesidigt stödjande enhet och ni blir entydiga i det ni vill. Det ert hjärta vill.


Ni är nu redo att börja leva era liv utifrån det Högre Jagets kunskap och perception!
Jag vill till sist också påminna om den lag som säger att om ni vill ändra på något i era liv så behöver den förändringen ske i medvetandet. Vill ni reagera annorlunda på något som händer omkring er behöver ni lösa upp de tankar och känslor i medvetandet som är orsaken till den reaktion som ni vill ändra på.
Fråga er; vilka känslor och tankar behöver jag ändra på för att reagera annorlunda.
Förändringar i medvetandet har i sin tur återverkningar på er fysiska kropp.

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft

Läs mer »
Kategorier