Antares om Balans i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för Kristusmedvetandet varav Balans är en.

Gudinnan Antares talar om Balans  mellan olika delar av energifältet och använder ibland fågeln som symbol. Fågelns vingar är inbördes lika stora och har samma form. Den navigerar med hjälp av vingarnas balans.

Antares menar att vår kropps Balans styrs av den pelare av ljus – The Tube of light – som omsluter ryggraden och som skickar energi vidare ut i våra energikroppar. Ljuspelaren styr därför de flöden av energi som naturligt passerar genom våra båda kroppshalvor.

Visualisera och se dig själv som en fågel med vingar och en kropp som styr vingarnas balans. Andas in och dra in luften längs ryggraden ovan ifrån. Låt den sedan gå vidare ut i en cirkel runt energifältet underifrån. Dra sedan in energi underifrån och upp längs ryggraden och låt den energin gå ut i en cirkel runt energifältet ovanifrån. Den energi du tar in ovanifrån möter då den energi som du tar in underifrån och du förenar energi från kosmos och från Moder Jord.

Fågeln använder sina vingar för att förflytta sig och navigera. På samma sätt behöver vi balansera våra båda kroppshalvor för att nå det vi vill så enkelt och naturligt som möjligt. Fågels förmåga att flyga påverkas om någon av vingarna är skadad. Vår förmåga att skapa påverkas också om våra kroppshalvor är ur Balans.

Den feminina kroppsahalvan behöver balanseras till den maskulina. Tanken behöver balanseras till känslan. Vår förmåga ”att ge” behöver stå i proportion till förmågan att ” ta emot”, etc. För att kunna transformeras in i något högre behöver vi hitta Balansen mellan vårt energifälts alla olika poler. Då skapar vi inifrån och ut.

Ett balanserat chackra har ett fritt och balanserat inflöde och utflöde av energi. Allt i universum söker sin inneboende balans.

Ulla Anderen, 2018

Fågeln använder sina vingar för att förflytta sig och navigera. Vi behöver balansera våra båda kroppshalvor för att vi skall nå dit vi vill.

Antares reflekterar kring begreppet Balans som
en aspekt av Oneness.

Antares om balans

Du behöver till exempel balansera din receptiva vänstra kroppshalva med den högra utgivande kroppshalvan och låta det du tar in hitta sin balans i förhållande till det du ger ut.

Ta hjälp av andningen och låt den vara öppen och fri!

Du är Mästaren i ditt liv! Det är du som bestämmer vad du vill låta din uppmärksamhet vila på och vad du vill att ditt inre ljus skall lysa upp åt dig! Det är du som väljer vad som skall aktiveras i ditt medvetande.  Det är du som avgör!

Låt din uppmärksamhet vila i det som du för tillfället håller på med! Då vilar du i nuet! Låt den inte föra dig någon annanstans. Förbli centrerad i dig själv! Behåll din närvaro och låt dig inte rubbas!

Ta hjälp av andningen och låt den vara öppen och fri!

Du behöver till exempel hitta en inre Balans för att din Klarhet skall kunna förbli stabil.  Flera av tillstånden understödjer varandra.

Oneness har naturligt en inneboende balans!

Klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det oändliga medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva.