Antares om Balans i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för Kristusmedvetandet varav Balans är en.

Gudinnan Antares talar om Balans  mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. Fågelns vingar är inbördes lika stora med samma utseende och samma form. Fågeln navigerar med hjälp av vingarnas balans.

Antares menar att Balansen i vårt energifält styrs av den pelare av ljus – ”The Tube of light” – som omsluter ryggraden och som genererar energi till våra energikroppar. Ljuspelaren balanserar de energiflöden som naturligt passerar genom våra båda kroppshalvor.

Visualisera och se dig själv som en fågel med vingar och en ryggrad som styr vingarnas balans. Andas in och dra in luften längs med ryggraden. Låt den gå ut i en cirkel runt energifältet underifrån. Runt ”vingarna”. Dra sedan in energi underifrån och upp längs med ryggraden och låt den energin gå ut i cirkel runt energifältet ovanifrån. Den energi du tar in ovanifrån möter då den energi som du tar in underifrån och du förenar energi från kosmos och från Moder Jord.

Fågeln använder sina vingar för att förflytta sig och navigera. På samma sätt behöver vi balansera våra båda kroppshalvor för att vi skall nå dit vi vill. Fågels förmåga att flyga påverkas om en vinge är skadad. På samma sätt påverkas vår förmåga att skapa om en kroppshalva är ur Balans.

Vår feminina kroppsahalva behöver balanseras till den maskulina. Tanken behöver balanseras till känslan. Vår förmåga ”att ge” till förmågan att ” ta emot”, etc. För att kunna transformeras in i något Högre behöver vi ha hittat Balansen mellan energifältets olika poler. Då kan vi manifestera innifrån och ut.

Ett balanserat chackra har ett fritt och naturligt inflöde och utflöde av energi. Utväxlingen håller en perfekt Balans.

Ulla Anderen, 2018

Fågeln använder sina vingar för att förflytta sig och navigera. På samma sätt behöver vi balansera våra båda kroppshalvor för att vi skall nå dit vi vill.

Antares reflekterar kring begreppet Balans som
ytterligare en aspekt av Kristusmedvetandet.

Antares om balans

Du behöver till exempel balansera din receptiva vänstra kroppshalva med den högra utgivande kroppshalvan och låta det du tar in hitta sin balans i förhållande till det du ger ut.

Ta hjälp av andningen och låt den vara öppen och fri!

Du är Mästaren i ditt liv! Det är du som bestämmer vad du vill lägga din uppmärksamhet på och vad du vill att ditt inre ljus skall lysa upp! Det är du som väljer vad du vill skall aktiveras i ditt medvetande och vad du vill lägga focus på. Det är du som avgör!

Låt din uppmärksamhet vila i det du för tillfället håller på med! Då är du i nuet! Låt inte uppmärksamheten föra dig någon annanstans. Låt den inte dra dig in i det förflutnas upplevelser eller i gamla minnen. Låt den inte heller absorberas av yttre förväntningar. Förbli centrerad i dig själv! Behåll din närvaro och låt dig inte rubbas!

För att kunna behålla balansen i nuet behöver du harmonisera de krafter i din kropp och aura som separerar dig ifrån Allt som Är.

Du behöver till exempel balansera din receptiva vänstra kroppshalva med den högra utgivande kroppshalvan och låta det du tar in hitta sin balans i förhållande till det du ger ut. Du behöver också hitta din balans mellan den övre delen av kroppen med den lägre så att ditt intag av kosmiskt ljus och kärlek samverkar med den kraft och kärlek som du tar upp från Moder Jord. Begreppet balans har många infallsvinklar.

Ta hjälp av andningen och låt den vara öppen och fri!

Du behöver ha hittat en inre Balans för att din Klarhet skall kunna förbli stabil. Tillstånden understödjer varandra.

Kristusmedvetandet har en naturlig inneboende balans!

Klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva.