Förankring av Oneness på Planeten

Gudinnan Antares och förankringen av Kristusmedvetandet runt om och på planeten.
Utdrag ur boken PROFETIA – Möten med Gudinnan Antares och vägen in i den femte dimensionen.
“Kom ihåg att energin skall omsluta hela planeten och bli den miljö som kommer att skapas.
Ni är här för att bygga upp och skapa det nya”.

Här har förankringen skett:

Glastonbury, England, 2019

Glastonbury! Det som en gång i tiden var en ö med mycket
naturmystik och ursprungliga druidiska traditioner, Avalon!

Vi var en större grupp den här gången, 15 personer, alla tränade i healingmetoden Divine Oneness. Under förmiddagarna förberedde vi oss personligt och andligt inför arbetet att förankra Kristusmedvetandet och på eftermiddagarna besökte vi Glastonburys olika heliga platser för personlig reflektion och meditation. Alla hade sin egen pilgrimsfärd.

Första anhalten var ”The Holy Thorn” där Joseph of Arimathea en gång markerade sin närvaro genom att sätta ned sin stav. Enligt myten tog Joseph senare med både Jesus och Maria Magdalena till Avalon för att visa dem denna mytomspunna plats.

Spåren av Maria Magdalena finns kvar både som namn på en av huvudgatorna och som namn på ett litet kapell med en underbart vacker liten trädgård. Energin i kapellet var fantastisk. Ljuvligt mjuk och omslutande. Där satt vi länge i kontemplation. 

En annan magisk plats var förstås Chalice wells. En helig källa omsluten av en lika fantastisk trädgård. De flesta kunde ta emot inre vägledning och få värdefulla insikter med stöd av energin runt den källan.

Den slutliga förankringen skedde halvvägs upp på The Tor och handlade om att förbinda Himmel och Jord genom att förankra Antares energi och Kristumedvetande djupt in i Moder Jord. Var och en av oss tjänade som förbindelselänk i det arbetet.

Det här var vår 15:e förankring runt om på planeten.

Tack Glastonbury och alla för för en väldigt genomgripande upplevelse!

De sju sjöarna, Bulgarien 2019

Kort efter förankringen på Öland reste Gary och jag tillsammans med en god vän till Bulgarien. Vårt mål var de Sju sjöarna i det stora och till viss del otillgängliga bergsområde som ligger söder om huvudstaden Sofia. Hela området är naturpark.

Vi visste sedan tidigare att området runt sjöarna redan från begynnelsen tjänat som portal för Jordens kontakt med andra stjärnsystem. Vårt intryck när vi väl var där var också att området hade varit ”skyddat” och orört under lång tid i avvaktan på den utveckling som vi står inför nu.

Vi kunde bara nå halvvägs upp till sjöarna vilket innebar att vi fick bilokalisera oss för att nå ända upp. När vi nådde toppen i våra ljuskroppar märkte vi att många ”Starpeoples” redan var samlade. Där fanns varelser från Pleiaderna, Sirius, Andromeda och Arcturius. Även kontakten med Antares var starkare än normalt. Intensiva strömmar av vitt ljus flödade genom oss och djupt ner i Moder Jord. Via de flödena blev det sedan möjligt för ljusvarelser att sänka sig ned och tränga in i planeten. Samtidigt omvandlades energin omkring oss till en femdimensionell nivå. Ytterligare ett frö hade planterats inför den tid som väntar. Vår framtid. Vi fick om och om igen indikationer på att området är utomordentligt viktigt för planetens transformation in i den högre dimensionen.

Själv kände jag en väldigt stark dragning tillbaka för att fortsätta det arbete vi hade påbörjat. Det är alltid en gåva och en stor ynnest att få röra sig i områden som legat skyddade från mänsklig påverkan och som har ett speciellt och viktigt syfte i ett större kosmiskt perspektiv.

Vi räknar med att kunna få möta ytterligare ett sådant område i Argentina i höst. Fascinerande!

Öland, 2019

Under 2018 blev vi ombedda att förankra Enhetsmedvetandet med Gudinnan Antares specifika kvaliteter på Alvaret, Öland. Nu under försommaren 2019 blev det äntligen aktuellt. Det är första gången en förankring sker i Sverige vilket gav upplevelsen en speciell ton. Den här gången var vi 12 personer som deltog. Alla tränade i healingmetoden ”Divine Oneness”.

Vi bodde på underbara B&B StrandNära i närheten av Mörbylånga där värdinnan tog emot med ett varmt leende och lät oss använda hotellets alla faciliteter för vårt förberedelsearbete. Under de första dagarna jobbade vi intensivt med oss själva och varandra med hjälp av Antares sfärer. Sfärerna håller en stabil och hög frekvens vilket bidrar till att höja både den egna och gruppens vibration.

Alla var fascinerade av Ölands underbart mjuka och välkomnande energi. Dess vackra natur och de vidsträckta vidderna på Alvaret. Ändå var kanske den största överraskningen det vidsträckta område av ”skeppssättningar” och ”stencirklar” som finns söder om Mörbylånga. Energin i området var förvånansvärt orörd och ”ren” och öppnade upp för kontakter med väldigt tidiga och ursprungliga bosättningar. Området härbärgerade en gång i tiden en väl utvecklad civilisation med rika kontakter till andra världar.

Under själva förankringsarbetet visade sig Alvaret från sin bästa sida. Solen sken och det var vindstilla och vi fick alla en chans att bada i Kristusmedvetandets högre frekvenser under ledning av Antares. Ett varmt tack till alla som deltog!

Filippinerna 2019

Redan 2001 blev jag medveten om den enormt stora kristall som under lång tid hade legat vilande i vattnen utanför Filippinernas västkust. Från början användes kristallen som en generator i de experiment som genomfördes på Atlantis. Men arbetet gick snett och kristallen blev bärare av en starkt negativ kraft.

Redan 2001 blev jag medveten om den enormt stora kristall som under lång tid hade legat vilande i vattnen utanför Filippinernas västkust. Från början användes kristallen som en generator i de experiment som genomfördes på Atlantis. Men arbetet gick snett och kristallen blev bärare av en starkt negativ kraft.

Jag lärde om kristallen när jag under en period arbetade med att aktivera gamla inre Atlantinska cellminnen. Då stod det klart att den ursprungliga programmeringen liksom även andra fragment av mänskligt medvetande inne i kristallen behövde neutraliseras. Kristallen hade alltsedan Atlantis radierat disharmoniska frekvenser som påverkat både regionen och det nätverk av kristallin energi som omsluter vår planet. Nu efter många år var det äntligen dags att träda till verket!

Vi lyckades med arbetet att neutralisera kristallen och kunde dessutom skapa oss en bild av hur katastrofen hade kunnat ske. Inre minnen av de kontakter som ursprungligen förekom mellan Atlantis och Egypten kom upp till ytan och när neutraliseringen var klar kunde vi återuppleva den känsla av befrielse som var resultatet av att Atlantis esoteriska kunskap hade kunnat överföras till Egypten strax innan allting kollapsade.

Efter det här ganska omfattande arbetet blev det slutligen dags att förankra Kristusmedvetandet. Den nya tidens medvetande. Arbetet skedde som alltid i samarbete med Gudinnan Antares som visade oss hur arbetet skulle gå till. Antares kunde berätta att förankringen i framtiden kommer att påverka inte bara regionen utan även helheten via det nätverk av kristallin kraft som omsluter planeten.

Ett fantastiskt och innehållsrikt arbete och en erfarenhet som vi inte kommer att glömma.

Efesos i Turkiet 2018

Mitt liv i Efesos tillsammans med Moder Maria efter Jesu död.
Förankring av Antares Högre Medvetandet.

Vi var tre personer som åkte till Efesos i Turkiet för att genomföra förankringen av Gudinnan Antares. Det var min man Gary, jag och en god vän till oss. Vår främsta uppgift var att förankra Enhetsmedvetandet. Men jag visste redan innan vi åkte att minnen från min tid i Efesos tillsammans med Moder Maria skulle komma upp.

Moder Maria bosatte sig i Efesos efter Jesus korsfästelse och död tillsammans med en liten grupp kvinnor. Det var Jesus själv som hade valt platsen åt henne. Det var också han som i förväg hade avdelat Aposteln Johannes till att ta hand om och beskydda henne.

Gudinnan Antares och Moder Maria träder båda fram som representanter för en feminin kraft. Kärleken i ljuset. För mig blev vistelsen därför också en påminnelse och aktivering av kärleken i Jesus ord.

Vi genomförde förankringen i Moder Marias lilla hus på toppen av det berg där hon och hennes lilla grupp av kvinnor hade bosatt sig. Huset är numera kapell och en viktig pilgrimsort . Efesosruinen ligger vid foten av det berget.

Under förankringsarbetet steg Moder Maria plötsligt och oväntat in i den ljusaxel som vi bygger upp i samband med förankringen. Hon tog mig vid handen och förde mig djupt in i det inre av Moder Jord. Där vände hon sig till planeten/Moder Jord och började sakta formulera orden: Förlåt oss, förlåt oss för all den sorg och förstörelse som förekommit på planeten som konsekvens av min sons korsfästelse. All oförståelse, all blodspillan, alla krig och allt förtryck. Förlåt oss! Moder Maria förmedlade sitt budskap med en enorm kärlek och en stor intensitet. Det är dags att sätta punkt för det gamla och vända blad inför det nya. En tid där ljuset och kärleken utvecklas i balans.

Hveragerdi, Island 2018

Nu var det Islands tur. Den här gången var vi en grupp på 15 personer som åkte till staden Hveragerdi öster om Reykjavik. En söt liten stad omgiven av underbart vackra gröna bergssluttningar. En kraftfullt brusande fors flyter genom staden och inte långt ifrån det hus där vi bodde steg rök upp från bubblande heta källor.

Vi fylldes omedelbart av naturens styrka och kraft. Energin kändes både vilande och väldigt grundande. Under veckan kände vi oss alltmer närvarande och solida. Elementens närvaro var så påtaglig.

De första dagarna förberedde vi oss inför förankringen. Vi använde Gudinnan Antares olika kvaliteter för att bygga upp Enhetsmedvetandet och höja vibrationen i våra chackran. Målet var att nå ett femdimensionellt tillstånd. Vi etablerade en djup kontakt med Moder Jord och elementen och sökte oss till stjärnbilden Antares för att där aktivera Gudinnan Antares rena mångdimensionella energi i våra medvetanden.

Avsikten var att förankra Antares i Moder Jord på samma sätt som vi gjort på Mt Fuji. Ett mjukt milt regn följde oss under hela förankringsceremonin. Gruppen bildade två cirklar. En grupp lät energin från Antares flöda genom sig och den andra ”gick in” i Moder Jord för att ta emot. Det blev en väldigt stark och kraftfull aktivering av femdimensionellt medvetande på planeten. Liksom i oss själva. Vi hade tagit ett steg till i uppbyggandet av den nya Jorden.

Mt Fuji, Japan 2018

Amorah Quan Yin har sagt om Antares: “Goddess Antares is inviting you to feel something that some people never feel in their entire lives. It has to do with being in a state of pure presence and feeling without any words in your mind defining that state. What does it mean to just be, with no mental interpretation? She is asking you to just let go of having any need to have interpretation of her energy, and to just experience it.”

Det var dags för ytterligare en förankring av Gudinnan Antares mångdimensionella medvetande på planeten. Den här gången handlade det om Mt Fuji i Japan. Vi som åkte var Gary och jag.

Omedelbart när vi anlände till Mt. Fuji och började ta kontakt med den “City of Light”, som vilar över berget, omslöts vi av en energi och kraft som var så oändligt mycket mildare och mjukare än någon vi hade upplevt tidigare. Vi absorberade så mycket vi kunde av kraften och insåg snabbt att den här förankringen skulle skilja sig från de vi hade gjort hittills. Det är nu fyra år som vi har hjälpt till att förankra Antares energi och medvetande i “Cities of light” på planeten.

Mt. Fuji visade sig vara en alldeles speciell och väldigt naturlig livsmiljö för Antares. Och när Gary drogs in i ljusstadens centrala hall, var den sfär som brukar hålla Antares frekvenser och som vi så ofta hjälpt till att bygga upp redan placerad mitt i hallen. Runt sfären stod en krets av mästare som hade påbörjat förankringen. Vi var helt enkelt där för att ansluta oss till dem.

Kapstaden, Sydafrika 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.

Gary och jag har rest till Kapstaden i Sydafrika. En härlig stad med Atlanten och Indiska oceanen på var sida om sig. Överallt möttes vi av öppna leende ansikten och kroppar som rörde sig rytmiskt och stilfullt. Atmosfären var avspänd. Vi bodde på en B&B hos ett äldre par med en egen intressant livshistoria.

Vi hade åkt hit för att förankra Gudinnan Antares medvetande och “hjärtflamma” i den ”City of Light” som vilar ovanför Table Mountain. Gudinnan Antares ser förankringen som ett led i arbetet med att bygga upp ett nätverk av mångdimensionell energi runt planeten Jorden för att på så sätt bistå planeten och mänskligheten i övergången till en ny och högre dimension.

Table Mountain är ett urgammalt berg med en alldeles speciell historia. Berget var under Jordens tidiga historia en mötesplats för ” The Intergalactic Council of Earths evolution” vilka tillsammans med varelser från Sirius och Pleiaderna övervakade människans tidiga utveckling.

Förankringen av Gudinnan Antares ljus i ”The City of Light” ovanför Table Mountain blev väldigt kraftfull. Ljuset i den kristallina geometriska form som bildades runt Antares hjärtflamma var oändligt stark och vi kunde följa energins fria flöde genom dimensionerna. Men arbetet med att aktivera Antares tempel runt om planeten är inte klart i och med det här och först när alla förankringar är gjorda når nätverket sin fulla potential.

Gudinnan Antares har valt att lyfta fram fyra specifika kvaliteter som särskilt viktiga för det Enhetsmedvetande som väntar oss. Genom att plocka fram de här speciella kvaliteterna hoppas hon kunna hjälpa oss att bättre förstå det tillstånd som vi skall transformeras in i.

Kapstaden, Sydafrika 2017

Titicaca, Peru 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Tillbaka i Peru och “Lake Titicaca! En av våra absoluta favoriter! Vi var där för att absorbera och möta Gudinnan Antares högre frekvenser av “renhet”, “klarhet”, “balans” och “harmoni” i den City of light som ligger förankrad i sjön. Den här gången var vi en grupp om 8 personer. Vi bodde som vanligt på Taypikala Hotel alldeles intill sjön.

Enligt andinsk tradition är solskivan från Lemurien, Atlantis och senare också Cusco förvarad och skyddad i “staden av ljus”. När vi kom till Titicaca fick vi veta att Gudinnan Antares sedan en tid tillbaka redan har ett fäste i ljusstaden och att vår främsta uppgift skulle vara att aktivera hennes frekvenser i vårt eget medvetande samt att bygga broar mellan de “spirits” som är knutna till den andinska traditionen runt Titicaca och de högre ljusfrekvenser som nu tränger in över planeten. 

Skillnaden i vibration är påtaglig. Under vår vecka av förberedelser arbetade vi därför med både andinsk tradition och våra egna ljusfrekvenser. Själva förankringen skedde intill den dimensionsport som syns på bilden och resulterade i en stark förening mellan Gudinnan Antares kosmiska kärleksfrekvenser och Pachamama. Det andinska uttrycket för Moder Jord.

Därefter ägnade vi oss åt individuella arbeten vid dimensionsporten. Vi balanserade de feminina och maskulina principerna inom oss och lät vårt inre seende “titta in” i och möta den högre dimensionen. En fantastisk vecka och upplevelse för oss alla!

Delphi, Grekland 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
I maj tillbringade vi och några vänner två underbara veckor i den lilla kuststaden Galaxidi inte långt från den arkeologiska platsen Delfi. Vi var där för att förankra Antares frekvenser i den City of light som vilar ovanför området. Största delen av tiden ägnade vi åt förberedelse.

Vi rensade oss och ägnade många timmar åt att ge varandra healing. Öppna våra sinnen och finslipa vår psykiska kapacitet. Höja vår vibration.

Förankringen av Antares frekvenser sker enligt ett visst givet mönster inne i the City of light vilket innebär att vi alla måste kunna bi-lokalisera oss dit. Det betyder också att vi behöver ha aktiverat Enhetsmedvetandets “Klarhet”, “Purity”, “Harmoni” och “Balans” i våra egna medvetanden. Öppnat vårt hjärta och rensat vårt mind. Vi var väl förbredda och arbetet var framgångsrikt.

Vilken gåva att få delta i ett arbete som det här. För planeten och vår framtida utveckling. Våra hjärtan fylldes av tacksamhet.

Delphi, Grekland 2017

Hawaii 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Gary och jag var ensamma i arbetet med att förankra Gudinnan Antares på ön Big Island.

Vi genomförde förankringen i en park som en amerikansk kvinna hade anlagt mitt i ett stort lavaområde.

Hon hade vigt sitt liv åt att bygga upp parken och hade hämtat växter från olika platser på jorden. Dessutom hade hon installerat altarplatser tillägnade alla stora religioner. Ett sätt att visa att allt är ett. Fantastiskt.

Vi kunde inte ha hittat en bättre plats. All den kärlek som hade lagts ner på att skapa parken mötte oss när vi gick in.

Bali 2016

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.

Några månader senare var vi åter ”i tjänst”. Den här gången på Bali.
En ny grupp åkte med oss. Alla med samma healing träning bakom sig.

Förberedelsearbetet följde i stort samma mönster som tidigare. Arbetet handlade främst om att stärka kontakten och flödet till det Högre Jaget samt verka för att gruppens gemensamma frekvens höll sig på en hög nivå.

Vi behövde hålla en frekvens som någorlunda motsvarade det Högre Jagets under förankringsceremonin. Även om Gary och jag svarade för förankringen så behövdes allas styrka och kraft.

Mellan sessionerna hade vi tid för sol och bad. En av höjdpunkterna var att gå och äta nyfångad fisk som grillades på stranden.

Bali 2016

Kilimanjaro, Tanzania 2016

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.

Gary och jag hade varit i Kilimanjaro tidigare i samband med vårt planetära arbete. Nu var det aktuellt att åka tillbaka för att förankra Gudinnan Antares i den City of Light som vilar på toppen av berget.

Vi reste med några vänner som tränats i samma healingtekniker som oss. Veckan blev väldigt intressant. Vi bodde på ett hotell vid foten av berget som från början var en kaffeplantage men som nu var en populär samlingsplats för bergsbestigare. Under en veckas förberedelse fylldes vi av bergets utstrålning och kraft.

En av dagarna tog en person från hotellet med oss in i en tropisk vegetation vid sidan av berget. Vi kom in i en by med en atmosfär som berörde oss alla. Hela byn utstrålade kärlek och frid. Allt var välskött och omhändertaget även om husen var påfallande enkla och primitiva. En paradisisk känsla som öppnade våra hjärtan. Liksom kontakten med en hjord vilda elefanter gjorde under en Safaridag.

Förankringsceremonin blev en intensiv och stark upplevelse. Förutom att förankra Antares energi kunde vi skicka högre frekvenser tillbaka till Jorden från vår position i the City of Light.

Giza, Egypten 2016

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Året därpå reste vi tillsammans med några vänner till Giza i Egypten. Syftet var detsamma, att förankra Gudinnan Antares hjärtflamma i den City of Light som vilar över området.

Vi känner området väl och visste precis var förankringen behövde ske. Efter några dagars förberedelse blev det dags. Hela processen var en stark upplevelse för oss alla och när förankringen var gjord förklarade Antares för mig ”det är det här du har inkarnerat på planeten Jorden för att göra”.

Giza, Egypten 2016

Mount Shasta 2014

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Mt Shasta är en välbekant plats för min man Gary och mig. Vi tillbringade månader där medan vi tränades till healers av Amorah Quan Yin. Därefter har vi varit tillbaka flera gånger. Vi har suttit många timmar i meditation uppe på det heliga berget.

Mt Shasta är den plats där St Germain första gången visade sig för mig och bad oss använda de healingtekniker vi lärt i ett arbete för planeten. Det blev upptakten till många resor.

Se www.newearthvision.org

För några år sedan trädde Gudinnan Antares fram som en synlig och stor gestalt medan vi mediterade uppe på berget. Jag hade haft kontakt med henne tidigare men det var först nu som hon tydligt beskrev vad hon ville att vi skulle göra. Hon bad mig förankra sin hjärtflamma i Cities of light runt om på planeten. Förankringen var föranledd av transformationen in i ett högre medvetande. Enhetsmedvetandet. Hon nämnde att arbetet skulle kräva insatser av både min man Gary och mig.

Läs mer om min kontakt med Gudinnan Antares i boken Profetia – möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen.

Mt Shasta blev den plats där vi först förankrade Gudinnan Antares hjärtflamma.