Antares omfattar många dimensioner. Hon representerar därigenom Oneness.

Antares om Oneness och planeten.
När det gäller arbetet med att öppna dörrar och bygga broar till planetens högre dimension säger Antares så här; möt den högre dimensionen med  er själ. När ni öppnat dörren till er själ tar ni steget in i en högre dimension och lämnar er tredimensionella bubbla. Kom ihåg, själen vet vem du är och vad som är bäst för både dig och planeten. Själen vet att ni hör ihop.

Här har förankringen skett:

Rumänien 2023

Berättelsen om vårt energiarbete bland transylvaniens berg.

Den här gången landade vi på Bukarests flygplats och körde med bil till ett område bland de Karpatiska bergen som heter Rarau. Vi visste att det i området finns ett berg med särskilt stark kristallin kraft. Vår uppgift var att öppna dörrar och bygga broar till högre dimensioner. Precis som i Rilabergen och i Giza.

Nu liksom vid andra tillfällen följde vi vår inre röst och den ledde oss till det här området som ligger litet mer avsides än vad vi först trodde och med en temperatur som var lägre än den vi hade förväntat oss. Hotellet vi hade bokat in oss på verkade mer eller mindre stängt över sommaren och vi blev hänvisade att äta alla våra mål utomhus på en terrass oavsett väder och vind. Det blev några litet krävande dagar i regn och kyla men det var det värt.


Jag sitter vid berget utan att riktigt veta vad som skall hända. Jag vänder mig inåt och ber Gudinnan Antares och moder Jord om hjälp; tala om för mig hur jag bäst skall kunna hjälpa till. Jag vänder mig också till mitt högre jag; du som vet vem jag är och bär på de koder som beskriver vad som är tänkt. Snälla, visa mig.Jag märker hur kraften byggs upp och jag hör det högre jaget säga; det är jag som skall guida dig under de här dagarna. Du är här för att överlämna dig till den gudomlighet som du liksom alla andra bär inom dig. Du är här för att tränga in i de mångdimensionella tillstånd som mänskligheten nu är redo att öppna sig för. Du är här för att bana väg. Du vet vad som krävs och jag ber att du använder dina insikter väl och att du litar på mig. Det är ingen slump att ni hamnat här. Den här platsen är toppen på ett enormt kristallint område under jord. Platsen är en antenn som förbinder kosmos med de kristallina krafter som finns under marken. De kristallina fälten håller den kraft som behövs för att planeten skall kunna kasta av sig det täcke av tredimensionella tankar och känslor som lagts över henne. Moder jord är redo att aktivera en högre vibration och att låta den bli planetens naturliga tillstånd.Jag känner mig plötsligt ensam och saknar stödet av Antares och moder jord. Då hör jag högre jagets röst igen; du har deras stöd men de håller dig inte under armarna som tidigare. Det är tänkt att du nu skall klara det här själv. Ni behöver alla lära er att hantera de nya tillstånd som ni kommer att transformeras in i.Min energikropp börjar söka sig in i berget. Ljusvarelsen som möter mig förklarar; du kan betrakta berget som en tidskapsel eller ficka av mångdimensionell energi. Precis som de tidskapslar du mötte i Rila och Giza. Det här är ett område som även det har en underjordisk civilisation. Det är en civilisation som arbetar aktivt för att förbereda planeten för dess transformation. Området i den här delen av världen kan tyckas kaotisk men området är kopplad till den högre vibration och kraft som ligger lagrad under jord. Hela området kan ses som en motor för planetens transformation. En kraftkälla.Jag ser plötsligt Rilabergen med sina sju sjöar är som ett kärl som bär en mottagande och magnetiserade feminin kraft medan den här platsen har en mer utåtgående projicerande funktion. En mer manlig kraft. Platserna är olika men förenar de båda skapande krafterna, ljus och kärlek.Vi är ombedda att åka till pyramiderna i Bosnien också och det skulle i så fall fullborda den triangel som det är meningen att vi skall omspänna.


Högre jaget kommenterar ”Den här informationen ger dig bakgrunden till varför att du är här”.Jag hoppas att en ljusvarelse skall komma och möta mig. Det är lustigt, jag är mitt högre jag medan jag sitter här men jag kan ändå tänka och känna som vanligt. Det är säkert så det kommer att fungera också i framtiden för vårt högre jag behöver de båda funktionerna för att kunna verka och uttrycka sig. Det är snarare så att vår tanke och känsla behöver hålla en vibration som det högre jaget har användning för.Jag har kommit in i berget. En ljusvarelse kommer fram till mig. Jag vill att du tar del av den ”kraftmaskin” som ligger lagrad här. Vi går tillsammans längs en väg som leder in i ett helt annat landskap. Fortfarande under jord men utan klara gränser. Det är ett helt annorlunda landskap men med sjöar och öppna fält. Min guide säger; som du ser lever människor även här. De kommer att få stor betydelse när ni och er värld går in i ett högre tillstånd. De utgör det fundament och blir de mänskliga varelser som ni kommer att möta i den högre dimensionen. De har förberett marken och kommer att ta emot er när ni går in i ert nya tillstånd. Utan deras hjälp skulle ni få det svårt i omställningen. De har stått i moder jords tjänst under väldigt lång tid.


Jag frågar ljusvarelsen om människornas uppgift i området, ”Liksom alla underjordiska civilisationer har vi levt här väldigt länge och vi har väntat på att ni skall vilja återvända till det tillstånd som ni inkarnerade till när ni först kom till jorden”.


Älskade Antares och moder jord, hjälp mig! ”Det här är ditt ansvar och din uppgift. Vi finns för dig men vi hjälper dig inte. Det är du som skall styra det som sker.


Jag tar kontakt med berget igen. Att tränga in i berget är som att tränga in i en annan dimension. In i ett nytt vidsträckt landskap. Jag hör fåglar kvittra.
Varelser i området kommenterar; utifrån ert tredimensionella perspektiv skulle ni kunna säga att vi är en underjordisk civilisation men vi ser det inte så. Du vet redan att det egentligen handlar om en civilisation som lever i en högre dimension bortom ert perspektivs gränser. Ni ser det som om det vore under jord.Ljusvarelserna tar mig längre in och jag frågar litet naivt; hur kan jag bäst tjäna er. ”Du kan tjäna oss genom att berätta om oss för andra. Du kan berätta om vad som kommer att hända under transformationen och du kan tjäna planeten och människan genom att öppna dörrar och bygga broar till den högre dimensionen. Du kan berätta om den förändring som alla behöver gå igenom för att ni skall kunna tränga igenom era slöjor och gå in i en högre dimension”.”Vi här befinner oss alltid i harmoni med oss själva och varandra och vi vet att den harmonin är nödvändig för att vår frekvens inte skall sjunka. Vi reagerar inte på vad andra säger eller gör. Vi kan ha olika intressen och uppfattningar precis som ni men vi reagerar inte. Vi vet att allt är en del av en större enhet. Det betyder att alla är fria att uttrycka sig och alla följer med intresse vad andra säger. Synpunkterna är bara olika perspektiv av samma enhet”.Var snäll och tala om för mig hur de kristallina fälten fungerar? ”De kristallina fälten lagrar alltid mycket ljus. Hela bergskedjan är fylld av kristallin kraft och det är den kraften som är själva motorn i den transformation som skall komma tillstånd. De kristallina fälten innehåller också koder för den femdimensionella planeten. Det är koder som lagrades där redan när planeten först började få form. De tjänar som blåkopia för planeten. Därför har de kristallina fälten så stor betydelse”.


Oj vilken skillnad! Förut hade jag moder jord eller Antares och Melchizedek till hjälp. De brukade ta mig under armarna och leda mig eller de viskade i mitt öra vad jag skulle göra. De gav mig svar på det jag undrade över. Nu skall allting komma ur djupet av mig själv. Det är därifrån jag skall hämta kraften och det är där jag får svaren. Jag inser att det här är ett skifte som är större än man tror. Det är ett skifte som jag har pratat om men kanske inte helt gjort tidigare. Det är ens egen själ som tar stegen och hämtar informationen. Intellektuellt kan det här tyckas självklart men det handlar i själva verket om en djup transformation.Vem är jag på själsnivå? Jag ber om hjälp. Ändå förstår jag att det är jag själv som skall brottas med frågan.
Hur vill min själ tjäna moder jord? Vem är jag utan Antares och moder Jords stöd och information. Att hitta dörren till den femte dimensionen är detsamma som att öppna dörren till sin själ och minnas vem man innerst inne är.


Jag minns att jag i tidigare nyhetsbrev pratat om att man endast kan öppna de tidskapslar med mångdimensionell energi som ligger lagrade på olika platser på planeten utifrån sin öppna själ. Det är kanske först nu som jag utan moder jords eller Antares vägledning kan verka direkt ur min själ. Det här verkar vara nästa steg.Jag låter min inre blick tränga in i berget. Energin är stark och har en renhet och klarhet som man knappast hittar någon annanstans. Det är ett hem för det högre men också en antenn som projicerar kraft ut över planeten. I det här skedet står det klart för mig att det främsta vi gjort under de här dagarna är att möta berget med vår själ. Genom att aktivera koderna som vilar och alltid har vilat i våra själar så aktiverar vi också koderna i den tidskapsel som är förankrad i de här bergen. Genom att öppna det mångdimensionella i oss öppnar vi tidskapselns mångdimensionalitet. Det är det som det handlar om.När jag nu tittar in i berget ser jag in i ett landskap som har ett annat ljus och håller en annan ton än vår tredimensionella. Här är lättare att andas. Människorna tar in ljus och tar upp kraft från planeten. Energin tas in genom hela kroppen. Man andas in och ut genom huden. Och det man skickar ut är inte avfall som hos oss utan rent. Det är så de blir förbindelselänkar mellan himmel och jord. Vilken underbar plats!


Jag förflyttar mig djupare in i landskapet. Jag både har och inte har en fysisk kropp. Jag verkar ha fått ta del av en kropp som gör det möjligt för mig att röra mig.
 


Efter en liten paus fortsätter jag. Så fort jag sluter ögonen och förblir aktiv i min själ så ser jag ett vidsträckt femdimensionellt landskap. Jag låter själen styra.Jag tar kontakt med toppen av berget. Där nås jag av den stråle av ljus som flödar in över berget och projiceras ut. Den är svår att beskriva men det är en stark kraft som projiceras ut 360 grader runt berget. Jag smälter in i ljuset och kraften och hör en röst; det är den här kraften som öppnar dörrar. Genom att kraften aktiveras i dig så öppnas dörren och inga slöjor kan längre skilja dig från den högre dimensionen. Jag är kvar i kraftstrålens centrum så att den riktigt aktiveras och förankras i mig.Vad vill visas mig? Vad vill min själ skapa fram? Svaret är blixtsnabbt; den vill skapa fram den nya människa som med sina transformerade kroppar skall leva i det landskap som din själs ögon ser. Det kräver att man klär av sig sin gamla programmering och tystar sina tankar. Då väntar en ny frihet.Det här får räcka idag. Jag är oändligt tacksam för allt jag upplever och den tacksamheten står över alla svårigheter ta sig hit. Det är inte en plats som ligger vid allfartsvägen.

Sista dagen och jag sitter återigen vid foten av berget. Jag sitter några meter in i skogen vilket är en fantastisk upplevelse. Det är som att sitta i en John Bauer skog.Moder jord kommer gående mot mig och hon visar sig nu som ett litet troll. Det är samma ansikte jag sett tidigare med stort yvigt hår. Den här gången har hon också en fysisk kropp. Hon kommer fram och ställer sig bakom min rygg. Händerna känns som tassar och hennes ansikte förvandlas plötsligt till en björns. Du är här för att tjäna planeten och idag vill jag att du når djupare in i berget och kontaktar de kristallina fält som finns under jord.Jag sjunker in i berget och ner i jorden. Det är som att åka hiss djupt ner i marken. Jag tränger in i de kristallina fälten. Där finns ett enormt teleskop och en stor maskinpark. En del apparater riktas som antenner ut mot kosmos. De tar emot kosmisk energi samtidigt som de ger ut information om jordens tillstånd till andra planeter som är intresserade av att hjälpa till.Jag tränger djupare in i fälten och ser att de innehåller stora salar, arkiv med lagrad information över jordens historia från det att planeten skapades fram till nu. ”När ni vill bygga broar och öppna dörrar så behöver ni aktivera minnet av de tidsepoker då planeten var en femdimensionell planet. Minnena ligger lagrade inom er hela tiden. Själen känner allt från den tiden och det är det ni skall aktivera nu. Då avkodar man upplevelsen av att vara en femdimensionell person som lever på en femdimensionell planet. Minnena ligger också lagrade i centrum av ert medvetande”.


Älskade moder jord, hjälp mig att assimilera allt det du lär mig. Jag förstår att vår personliga utveckling handlar om att komma ihåg hur det var att leva på en femdimensionell planet. Det handlar om att aktivera minnen i vår själ. Det är de minnena som styr transformationen och som kommer att omvandla våra sinnen så att de blir verktyg och instrument för en högre dimension. Och det är genom att omvandla oss själva som vi bäst hjälper planeten. Då kommer vi också att möta de människor som redan lever i den femte dimensionen och kunna lära av dem. Detsär en hel del att integrera.
 

Giza 2022

Om planetens och människans transformation samt de två Sfinxerna i Giza.

Efter vårt besök vid Rilabergen i Bulgarien i somras och mötet med den multidimensionella portal som finns ovanför bergen blev vi hänvisade till Giza platån i Egypten. Gary, jag och vår vän Lis blev kvar några dagar i Giza efter den ljuvliga resa vi gjort längs Nilen tillsammans med flera andra av våra vänner. Vi använde tiden till att tona in på Sfinxen från terrassen på Guardian Guest house. Det här blev resultatet, dag för dag.

Vår första dag i Giza. Jag sitter framför Sfinxen och jag har förstått att han kommer att vara min cireron. Men jag har också kontakt med Gudinnan Antares som brukar vara den som vägleder mig.
Sfinxen talar först. ”Det arkiv över planetens utveckling och historia som människan kallar ”Hall of Amenti” och som man sökt efter i årtionden är i själva verket ett mångdimensionellt tillstånd som finns i en tidskapsel över och runt Giza platån.

Han fortsätter ”Det är viktigt att de vibrationer och de frekvenser som ryms i tidskapseln börjar spridas ut över planeten. Öppnandet behöver ske i samarbete med människan och i takt med att allt fler når de frekvenser som krävs för att man skall kunna hantera den vibration som flödar ut. Energin i tidskapseln är en manifestation av universum. Människan får tillgång till dess frekvenser när hon öppnar dörren till sin själ”.

Sfinxen försvinner litet ur mitt synfält. I stället hör jag en röst som säger ”Gå in i tidskapseln. Gå in i kapselns energifält. Inom mig vet jag att dess frekvens ligger bortom den tredje dimensionen.

Jag frågar Sfinxen ännu en gång ”Varför sitter jag här? Visa mig vad som är tänkt”.

”Du är här som representant för människan och uppgiften är att öppna dörren till den tidskapsel vars dimension planeten nu är beredd att transformeras till. Människan behöver börja öppna de fickor av högre frekvenser som ligger lagrade runt om på planeten. Det är ni som har nyckeln till en harmonisk övergång.

Han säger vidare ”Jag har funnits här längre än vad ni tror. Min uppgift har alltid varit att vakta över den högre dimensionens kunskap i er tredimensionella värld”.

Vägled mig, Antares! Hon svarar ”Sfinxen skall vara din vägledare idag”. Plötsligt ser jag ett inflöde av ljus som tränger rakt genom Sfinxen och vidare ner i moder jord. Det är en koncentrerad stråle som håller en hög vibration.

Strålen tycks mer begränsad än den vi mötte i Rila och jag undrar varför. ”Anledningen är att området här är så övertäckt av mänskliga tankar att ljuset har svårare att tränga igenom”. Samtidigt som jag hör de orden verkar hela området be om hjälp att återigen kunna bli den fantastiska manifestation av gudomligt ljus som det en gång var. En gång var sfinxen en hyllning för gudomligt ljus och kärlek samtidigt som pyramiderna var instrument och antenner för samma gudomliga ljus.

I samma stund kommer Antares gående mot mig. Hon rör sig i strålen av ljus och kommer i sällskap med Melchizedek. Jag vet inte vad som händer men jag följer med. Plötsligt hör jag en röst från kosmos. ”Du har upplevt den här processen tidigare, som lärjunge i Mysterieskolan, men nu är din uppgift en annan. Den här gången skall du bidra till att öppna dörren till den tidskapsel som vilar i området. Du skall tränga in i de dimensioner som legat vilande.

Det enda jag uppfattar är ljus. Jag ber att få ta del av vad som finns här. ”Snart” är svaret. Landa i det här nu. Det får räcka för idag”.

Plötsligt känner jag att det mänskliga begreppet Hall of Amenti har en alldeles för låg vibration. Begreppet tycks referera till en fysisk värld och inte till den vibration som finns här.

Antares vägleder mig. Melchizedek och Sfinxen är inte lika framträdande.
”Moder jord befinner sig i konvulsion, beredd att gå in i ett högre dimensionellt tillstånd. Hon behöver kasta av sig täcket av människliga tankar och är beredd att göra det som krävs för att kunna träda fram som en femdimensionell planet. Men hon behöver de tidskapslar av högre frekvenser som ligger lagrade runt om på planeten. Kapslarna tjänar som magneter och hjälper henne i uppstigningen. Och hon behöver människor som kan nå in i kapslarna och öppna dörren för de frekvenser som är tänkta att flöda ut”. Jordens utveckling skall ske i samspel med människan.

Antares fortsätter ”jag vill leda dig in i tidskapselns landskap. Hela platån i Giza täcks av en kapsel av högre frekvenser. Området har en helt annan karaktär i den högre dimensionen och dess kraft skiljer sig markant från den vibration som gäller i er tredje.

Antares avtäcker plötsligt den högre dimensionen. Jag vet att jag behöver närma mig området utifrån min själ. Jag fylls av ödmjukhet. Pyramiderna i den här dimensionen har ett hölje av kristallin energi och är genomskinliga. De är som stora kristaller. Jag ber Antares då och då om hjälp när mitt fokus sviktar. ”Det är det här tillståndet som jag vill att så många som möjligt ska nå. Då hjälper ni att öppna dörrar mellan dimensioner. Då bygger ni broar mellan tillstånden och gör det lättare för fler att ta steget in.”

Jag nästan flyter. Antares visar att inte bara pyramiden utan även marken är kristallin. Det är som att röra sig på glas. Hon ber mig titta ut över landskapet. Det är då det högre fokuset sviktar. Vanliga bilder försöker tränga in. Jag måste hela tiden vara totalt närvarande.

Landskapet är grönt med växter och höga palmer. Människor verkar helt obesvärat flyta fram.
”Vilka är de här människorna?” ”Det är människor som lämnat er värld och gått över i ett högre tillstånd. En del kommer att inkarnera igen medan andra helt lämnar den tredje dimensionen.

Plötsligt ser jag ett starkt inflöde av kosmiskt ljus över hela Giza. Hela området badar i ljus. ”Det är den här frekvensen som vi vill att ni öppnar dörren för och det är det här tillståndet som vi vill att ni skall befolka.

”Det här är det tillstånd som man har sökt efter när man talat om ”The hall of Amenti”. Man har sökt efter en fysisk plats men Amenti är ett helt eteriskt tillstånd. Det är det här tillståndet som lärjungarna i Mysterieskolorna tränades för”. Pyramider har ofta byggts på platser som håller fickor av högre energi vilket gör dem till mottagare av gudomligt ljus. Höga berg och glaciärer samlar också kosmiskt ljus”.

Det finns en andra sfinx i Giza. En Sfinx som är väldigt eroderad men som man lätt kan uppfatta bara man vet var den finns. Den Sfinx vi oftast refererar till pekar åt öster och den andra Sfinxen pekar åt väster. Den ena markerar soluppgången och den andra solnedgången. Båda Sfinxerna tillsammans bildar den ”Lions gate” som många talar om.

Jag ber den andra Sfinxen ”Berätta din historia”.

”Jag fanns här under en tid då området var en öppen portal mot kosmiska sfärer. Man kan säga att jag var en manifestation för den portal som lät det högsta ljuset flöda in. Jag fanns här i begynnelsen och långt innan pyramiderna byggdes. Jag har alltid varit en väktare över högre tillstånd”.

”Nu får du lämna din fysiska kropp för nu skall du återigen få chans att gå in i den tidskapsel som ger området dess karaktär”.

Jag fylls återigen av ödmjukhet och vet att jag måste närma mig ljuspelaren utan någon agenda. Jag behöver gå in helt naken och utan tankar och förväntningar. Det tar en stund att rensa allt. Allt är fullständigt tyst.

En ljusvarelse tränger in i mig. Jag vet inte vem och det behöver jag inte veta. Det är som om kosmos öppnar sig. Jag får kontakt med en tid för väldigt länge sedan. En tid då området var tomt och pyramiden började byggas efter instruktioner av Mästaren Thoth. Kopplingen till Atlantis är uppenbar och det var hit som många från Atlantis flydde och etablerade sig. Platsen svarade mot de frekvenser man levt under. Det var också hit som kunskap från Atlantis fördes. Portalen och inflödet av kosmisk energi har haft en stabiliserande effekt på planetens omloppsbana.

Jag känner att bröstet vidgas och att något inom mig tar över och blir den kraft som vägleder. Med mitt inre öga ser jag att hela Giza platån flödar i ett skimmer av ljus. Och ju mer jag överlåter mig åt kraften desto mer förvandlas landskapet.

Antares för mig till det område där jag ska vara. ” Jag vill att du formulerar det du ser och beskriver det”. Jag förstår att jag kommit för att fullfölja något som planterats som ett frö i mig för väldigt länge sedan. Ljusvarelser kommer vandrande. De för mig in i strålen av ljus. I och med det sjunker jag djupt ner i marken.

”Vad händer, Antares?”. ”Låt det bara ske”.

Jag sjunker allt djupare för att till slut komma in i en enorm sal av kristall. Men Antares vill att jag tränger ännu djupare. ”Du skall följa den här ådran ända ner till jordens mitt. Det är den här ådran som gör området så betydelsefullt”.

Jag förstår inte men det spelar ingen roll. Det viktiga är att jag aktiverar upplevelsen av kristallin energi i mitt medvetande. Jag ser inget annat än att jag befinner mig i olika utrymmen av kristall.

Min första impuls är att gå upp till ytan men Antares skakar på huvudet och visar att jag skall ännu längre ner. ”Du är här för att möta Moder jord”. Jag kan bara acceptera.

Till slut når jag en sal där jag urskiljer ett enormt huvud och ett ansikte med stort yvigt hår. Hjärtat bultar och jag vet intuitivt att jag står inför mötet med Moder jord. Det väsen som är planeten. Hon tränger fram ur det kristallina utan att visa sig helt.

Så sträcker hon fram sina händer och lägger dem över mitt hjärta. ”Jag vill att du och alla ni andra tränger in i de kapslar av högre frekvenser som ligger lagrade i planetens tredje dimension. Deras vibration skall spridas ut över planeten. Ni behöver vara många. Det är samarbetet mellan människan och planeten som gör det möjligt för oss att stiga upp. Det vill jag att du hjälper mig med. Öppna de dörrar som stängdes för väldigt länge sedan. Nu kan du gå tillbaka till ytan men ta med dig upplevelsen av det kristallina. Det är den frekvensen som får dig att öppna dörrar”.

Nu står jag i Sfinxen. Allt känns öppet. Jag kan inte säga att jag ser något längre. Allt är bara vitt. Parallellt med att energin ifrån kosmos förenar sig med kraften från moder jord så sprids ljuset över området i Giza. Den högre dimension som alltid funnits där bortom vår tredimensionella värld träder fram. Vi har bara inte sett den.

Plötsligt förflyttas jag till den andra Sfinxen och jag lägger spontant armarna om dess hals. Det hjälper mig att få kontakt med minnen från Atlantis och den tid då jag tillsammans med många flydde hit undan katastroferna. Vår uppgift var då att vidmakthålla den esoteriska kunskap som vi naturligt förde med oss. Men det är inte tänkt att jag skall tränga in i de minnena nu. Avsikten är bara att få en liten glimt av att man i det här högre tillståndet har tillgång till hela sin och planetens historia. Man har velat visa vad som är ”Hall of Amenti”.

Den andra sfinxen

Bulgarien 2022

 

Dagboksanteckningar från vår resa till Rila bergen i Bulgarien 2022.

Det här är vår första dag i det område som tangerar den kosmiska portal som vilar över de sju sjöarna i Rilabergen i Bulgarien. Vi är här för att absorbera och möta det ljus som vi vet flödar in genom portalen. Vi är också här för att söka information om hur vi bäst kan bidra till den utveckling som vi vet behöver ske.

Vi är förstås inte de enda. Vi ingår i ett osynligt nätverk av människor som alla söker det ljus som skall hjälpa oss och planeten.

Jag ber ljusvarelserna i området att hjälpa oss att rensa våra energifält och våra kroppar så att vi kan bli de öppna kanaler som vi hoppas kunna vara.

Dessutom ber jag ljusvarelserna berätta om platsens betydelse och historia. De verkar roade av min litet banala fråga för de svarar med ett leende, ”Jaha, den här platsens historia sträcker sig väldigt långt tillbaka. Det här är en plats som har varit betydelsefull för planetens tidiga formande. Enorma inflöden av kosmisk kraft och specifika koder har riktats hit. Platsen har också betytt mycket i samband med att människan först började inkarnera på planeten. Stora grupper kom in genom den här portalen för att sedan spridas ut över världen. Det finns portaler som den här även på andra håll”.

De fortsätter, ”Ljusvarelserna kunde från början tränga igenom och komma in var som helst över planeten men så småningom blev också de hänvisade till de portaler som ligger spridda runt om på Jorden.

Jag ber återigen ljusvarelserna om hjälp! Jag ber att min kontakt skall djupna och jag skall vara stark nog att kunna fånga upp det som sägs.

Ljusvarelsen fortsätter, ”Det här är en portal som håller passagen öppen mellan planeten och universums oändliga medvetande. Som människor kan ni också se er som portaler och förbindelselänkar mellan kosmos och Moder Jord. Det är därför ni är utrustade med den pelare av ljus som flödar genom era kroppar. Ljuspelaren är den port genom vilken er kontakt till kosmos och Moder Jord sker. Från början vilade det på människan att upprätthålla balansen mellan planeten och kosmos.

Men historien ville något annat. Och om de här portalerna inte hade kunnat hållas öppna så skulle planeten ha drivit iväg från sin ursprungliga bana. En viss förskjutning har skett men den kommer att korrigeras parallellt med den korrigering som nu sker i människan.

Ljusvarelsen fortsätter, ”Moder jords medvetande harmonierar med Universums. Men planeten Jorden har genom tiderna också täckts av lager av mänskliga tankar och känslor. Människan har använt Moder Jord som en sopstation för sina lägre frekvenser”. Allt det behöver korrigeras.

Plötsligt ser jag Antares komma gående mot mig och jag passar på att uttrycka min tacksamhet. Hon säger ”I skenet av den här portalen har jag lättare att visa mig för dig. Jag kan göra min eteriska kropp litet mer formbar och synlig för dig”.

Vad har du för råd att ge oss människor? ”Ge er tid att fokusera på ert inre. Placera er på platser där ni kan möta de ljusvarelser som är här för att hjälpa. Sök upp områden på planeten som är mindre exploaterade. Tag kontakt med de berg som håller och förankrar högre krafter.

Antares fortsätter; ”Det här är ett område som vi gärna ser att ni återvänder till. Vi vill också att ni söker er till andra platser i den här delen av världen. Den här portalen är den mest öppna, med starkast kraft. Den är öppen till 95% medan vissa områden i Rumänien är öppna till 80% och Pyramiderna i Bosnien till 70%.

Området kan komma att bli litet turbulent i framtiden. Det behöver befria sig från det täcke av negativ kraft som under lång tid har vilat över området.

Jag ber om hjälp att närma mig den pelare av ljus som jag har fått se i min inre syn. Den pelare av ljus som jag uppfattar är den portal som vi har kommit för att få kontakt med. Jag lämnar min fysiska kropp och rör mig bort i min ljuskropp. Hela området är förstås påverkat av det ljus som flödar in över sjöarna men jag dras ändå som en magnet till den ljuspelare som jag ser sänka sig över området och sedan borra sig in i planeten. Inne i pelaren kan jag utskilja en helt magnifik trädgård som verkar genomborrad av ett otroligt vackert gyllene skimmer.

Jag ber Antares hjälpa mig dit! Det tycks som om hon knackar på en imaginär dörr jag hör henne säga, ”Jag kommer här med en av mina adepter och hon behöver hjälp att balansera sina kroppar”. Jag släpps in i trädgården.
Samtidigt kan jag se att mina yttre kroppar tas omhand strax utanför pelaren medan att jag i min ljuskropp fortsätter in i ljuset tillsammans med Antares. En ljusvarelse kommer fram och lägger sin arm omkring mig som för att stabilisera och fylla mitt inre med det ljus som är så ymnigt omkring oss. Jag ber om hjälp!

Ljusvarelsen kommenterar; ”Ni har kommit för att fylla er med kraft men ni skall veta att det här är den kraft som representerar de tillstånd som nu också behöver föras ut i världen. Det är därför ni är här.
.
Jag känner hur jag fylls av kärleken omkring mig. Hela bröstet expanderar och jag öppnar mig. Alla eventuella sköldar rinner av.

”Nu skall du få möta den här kraften i centrum av ditt eget medvetande. En änglalik varelse projiceras in i bröstet. ” Det är mig du skall vända dig till med dina frågor. Det är mig du skall hämta kraft ifrån. Det är mig du skall vara en öppen kanal för. Låt dina yttre kroppar smälta. I det här landskapet är du fullständigt mjuk”.

Vilken är min roll i kosmos? Ja, jag förstår att du är nyfiken. Men du skall veta att din roll i kosmos inte kommer att uppdagas för dig förrän du nått ett högre tillstånd. Din roll på jorden känner du redan. Och det viktigaste är att du gör dig till en öppen kanal för universums högre medvetande. Vad det medvetandet sedan vill? Det kommer att visa sig.

”Som öppna kanaler följer ni flödet och riktar era steg dit universum vill. Ni får impulser att gå till platser där ni behöver vara och ni dras till situationer där ni kan göra en insats. En viktig uppgift under de kommande åren är låta den kraft ni samlar upp här flöda vidare ut över planeten. Då lägger ni ”spår” som förbinder de platser ni besöker. Det här är inget som skall förstås. Er uppgift handlar snarare om att öppna dörren till er själ och att aktivera de tillstånd i er själ som svarar mot de koder som är registrerade här. Då blir ni sanna ljusarbetare”.

I den här stunden känns Antares närmare än någonsin.

Antares tar mig återigen vid handen och för mig tillbaka till den pelare av ljus och multidimensionella tidskapsel som håller blåkopian för planetens utveckling. Hon påminner mig. ”Öppna dig, för det här är ett arbete som styrs av din själ”.

Ljusvarelserna möter och jag fångar upp ord som ”Det är blåkopian i er själ som utgör grunden för era upplevelser i området. Det är själens högre tillstånd som kan fånga upp de koder som ligger inkapslade här.

Det är med själens ögon som ni ser det som ligger dolt. Koderna i er själ håller blåkopian för ert Jag i högre dimensioner. När de koderna är aktiverade faller fjällen från era ögon och ni ser in i en helt ny värld.

Er själ kan läsa koderna för planetens utveckling i tidskapseln. Det är i första hand er utveckling allt handlar om nu.

Den här platsen är speciell därför att den har hållit ljuset rent. Det är en plats med intensiv kosmisk aktivitet. Tidkapseln med dess koder skall aktiveras så att dess lagrade information kan spridas ut över planeten. Aktiveringen sker parallellt med att allt fler människor på jorden börjar radiera sitt inre ljus.

Därefter placerar man mig i en ring av ljusvarelser och jag känner hur energin i ringen flödar rakt genom mig. Jag laddas med det ljus och den kärlek som är tänkt flöda ur min själ. Det är den energin som skall flöda genom oss medan vi vandrar på jorden. Spårar.

Vi kommer att ta dig in i tidskapseln igen så lämna din fysiska kropp utanför. Jag känner närheten till Antares väldigt starkt och hon kommenterar, Vi har varit så här nära varandra tidigare, både i kosmos och på planeten. Jag har följt din utveckling ända sedan du skapades.

För att komma in i tidskapseln behöver du öppna din själ. Det har du förstått. Det är din själs ljus som skall leda dig. Det är din själs kärlekskraft som bär blåkopian för din utveckling. Vänd dig hela tiden till ditt hjärta och sök själens ljus. Det är därifrån som du skall förmedla dig utåt. Då gör du dig till en öppen kanal för kosmos och Moder Jord. Det är utgångspunkten för ditt arbete nu.

Antares kommer in. Du har en bild i hjärtat över vad som behöver ske. Det du behöver veta nu är hur det skall gå till.

Visa mig vilka platser vi skall besöka. ”Du känner till områdena i Östeuropa. Börja där. Sedan vill vi att ni rör er både öster och västerut. Vi vill att ni tar er till Tibet och Mongoliet för det är områden som ännu är förhållandevis orörda. Västerut är det Anderna som fortfarande håller koder för vad som skall ske. Ni har varit i norra Argentina men också södra Anderna och trakten kring Mendoza håller koder för planetens evolution. Eldslandet är viktigt för det ligger nära sydpolen. Lofoten har betydelse för att det ligger nära nordpolen. Polernas position kommer att skifta något i takt med att jordens omloppsbana korrigeras. Vi vill att ni rör er i områden som är relativt orörda.

Vad mer kan vi göra?
”Ni kan komma tillbaka till den här platsen i era egna inre bilder. Ni känner lagen om uppmärksamhet och via era inre bilder så kan ni komma tillbaka till hit.
Låt den geometri som ligger lagrad i er själ generera den förändring inom er som krävs för att ni skall kunna vara kanaler för planeten.

Genom att öppna och aktivera den högre dimensionen i er själ så öppnar och sprider ni också informationen som ligger lagrad i tidskapslarna.
Genom att låta den högre dimension i er själ manifesteras på jorden så har ni nyckeln till tidskapseln.
Varje tidskapsel på planeten har information att förmedla men den aktiveras bara om ni kommer med en öppen själ. När själen är öppen så vet ni vad platserna vill förmedla. Och var de finns.
Nu har ni den info ni behöver.
tränger ännu djupare. ”Du skall följa den här ådran ända ner till jordens mitt. Det är den här ådran som gör området så betydelsefullt”.

Jag förstår inte men det spelar ingen roll. Det viktiga är att jag aktiverar upplevelsen av kristallin energi i mitt medvetande. Jag ser inget annat än att jag befinner mig i olika utrymmen av kristall.

Min första impuls är att gå upp till ytan men Antares skakar på huvudet och visar att jag skall ännu längre ner. ”Du är här för att möta Moder jord”. Jag kan bara acceptera.

Till slut når jag en sal där jag urskiljer ett enormt huvud och ett ansikte med stort yvigt hår. Hjärtat bultar och jag vet intuitivt att jag står inför mötet med Moder jord. Det väsen som är planeten. Hon tränger fram ur det kristallina utan att visa sig helt.

Så sträcker hon fram sina händer och lägger dem över mitt hjärta. ”Jag vill att du och alla ni andra tränger in i de kapslar av högre frekvenser som ligger lagrade i planetens tredje dimension. Deras vibration skall spridas ut över planeten. Ni behöver vara många. Det är samarbetet mellan människan och planeten som gör det möjligt för oss att stiga upp. Det vill jag att du hjälper mig med. Öppna de dörrar som stängdes för väldigt länge sedan. Nu kan du gå tillbaka till ytan men ta med dig upplevelsen av det kristallina. Det är den frekvensen som får dig att öppna dörrar”.

Nu står jag i Sfinxen. Allt känns öppet. Jag kan inte säga att jag ser något längre. Allt är bara vitt. Parallellt med att energin ifrån kosmos förenar sig med kraften från moder jord så sprids ljuset över området i Giza. Den högre dimension som alltid funnits där bortom vår tredimensionella värld träder fram. Vi har bara inte sett den.

Plötsligt förflyttas jag till den andra Sfinxen och jag lägger spontant armarna om dess hals. Det hjälper mig att få kontakt med minnen från Atlantis och den tid då jag tillsammans med många flydde hit undan katastroferna. Vår uppgift var då att vidmakthålla den esoteriska kunskap som vi naturligt förde med oss. Men det är inte tänkt att jag skall tränga in i de minnena nu. Avsikten är bara att få en liten glimt av att man i det här högre tillståndet har tillgång till hela sin och planetens historia. Man har velat visa vad som är ”Hall of Amenti”.

Bulgaria Mountain View B

Glastonbury, England, 2019

Glastonbury! Det som en gång i tiden var en ö med mycket
naturmystik och ursprungliga druidiska traditioner, Avalon!

Vi var en större grupp den här gången, 15 personer, alla tränade i healingmetoden Divine Oneness. Under förmiddagarna förberedde vi oss personligt och andligt inför arbetet att förankra Kristusmedvetandet och på eftermiddagarna besökte vi Glastonburys olika heliga platser för personlig reflektion och meditation. Alla hade sin egen pilgrimsfärd.

Första anhalten var ”The Holy Thorn” där Joseph of Arimathea en gång markerade sin närvaro genom att sätta ned sin stav. Enligt myten tog Joseph senare med både Jesus och Maria Magdalena till Avalon för att visa dem denna mytomspunna plats.

Spåren av Maria Magdalena finns kvar både som namn på en av huvudgatorna och som namn på ett litet kapell med en underbart vacker liten trädgård. Energin i kapellet var fantastisk. Ljuvligt mjuk och omslutande. Där satt vi länge i kontemplation. 

En annan magisk plats var förstås Chalice wells. En helig källa omsluten av en lika fantastisk trädgård. De flesta kunde ta emot inre vägledning och få värdefulla insikter med stöd av energin runt den källan.

Den slutliga förankringen skedde halvvägs upp på The Tor och handlade om att förbinda Himmel och Jord genom att förankra Antares energi och Kristumedvetande djupt in i Moder Jord. Var och en av oss tjänade som förbindelselänk i det arbetet.

Det här var vår 15:e förankring runt om på planeten.

Tack Glastonbury och alla för för en väldigt genomgripande upplevelse!

De sju sjöarna, Bulgarien 2019

Kort efter förankringen på Öland reste Gary och jag tillsammans med en god vän till Bulgarien. Vårt mål var de Sju sjöarna i det stora och till viss del otillgängliga bergsområde som ligger söder om huvudstaden Sofia. Hela området är naturpark.

Vi visste sedan tidigare att området runt sjöarna redan från begynnelsen tjänat som portal för Jordens kontakt med andra stjärnsystem. Vårt intryck när vi väl var där var också att området hade varit ”skyddat” och orört under lång tid i avvaktan på den utveckling som vi står inför nu.

Vi kunde bara nå halvvägs upp till sjöarna vilket innebar att vi fick bilokalisera oss för att nå ända upp. När vi nådde toppen i våra ljuskroppar märkte vi att många ”Starpeoples” redan var samlade. Där fanns varelser från Pleiaderna, Sirius, Andromeda och Arcturius. Även kontakten med Antares var starkare än normalt. Intensiva strömmar av vitt ljus flödade genom oss och djupt ner i Moder Jord. Via de flödena blev det sedan möjligt för ljusvarelser att sänka sig ned och tränga in i planeten. Samtidigt omvandlades energin omkring oss till en femdimensionell nivå. Ytterligare ett frö hade planterats inför den tid som väntar. Vår framtid. Vi fick om och om igen indikationer på att området är utomordentligt viktigt för planetens transformation in i den högre dimensionen.

Själv kände jag en väldigt stark dragning tillbaka för att fortsätta det arbete vi hade påbörjat. Det är alltid en gåva och en stor ynnest att få röra sig i områden som legat skyddade från mänsklig påverkan och som har ett speciellt och viktigt syfte i ett större kosmiskt perspektiv.

Vi räknar med att kunna få möta ytterligare ett sådant område i Argentina i höst. Fascinerande!

Öland, 2019

Under 2018 blev vi ombedda att förankra Enhetsmedvetandet med Gudinnan Antares specifika kvaliteter på Alvaret, Öland. Nu under försommaren 2019 blev det äntligen aktuellt. Det är första gången en förankring sker i Sverige vilket gav upplevelsen en speciell ton. Den här gången var vi 12 personer som deltog. Alla tränade i healingmetoden ”Divine Oneness”.

Vi bodde på underbara B&B StrandNära i närheten av Mörbylånga där värdinnan tog emot med ett varmt leende och lät oss använda hotellets alla faciliteter för vårt förberedelsearbete. Under de första dagarna jobbade vi intensivt med oss själva och varandra med hjälp av Antares sfärer. Sfärerna håller en stabil och hög frekvens vilket bidrar till att höja både den egna och gruppens vibration.

Alla var fascinerade av Ölands underbart mjuka och välkomnande energi. Dess vackra natur och de vidsträckta vidderna på Alvaret. Ändå var kanske den största överraskningen det vidsträckta område av ”skeppssättningar” och ”stencirklar” som finns söder om Mörbylånga. Energin i området var förvånansvärt orörd och ”ren” och öppnade upp för kontakter med väldigt tidiga och ursprungliga bosättningar. Området härbärgerade en gång i tiden en väl utvecklad civilisation med rika kontakter till andra världar.

Under själva förankringsarbetet visade sig Alvaret från sin bästa sida. Solen sken och det var vindstilla och vi fick alla en chans att bada i Kristusmedvetandets högre frekvenser under ledning av Antares. Ett varmt tack till alla som deltog!

Filippinerna 2019

Redan 2001 blev jag medveten om den enormt stora kristall som under lång tid hade legat vilande i vattnen utanför Filippinernas västkust. Från början användes kristallen som en generator i de experiment som genomfördes på Atlantis. Men arbetet gick snett och kristallen blev bärare av en starkt negativ kraft.

Redan 2001 blev jag medveten om den enormt stora kristall som under lång tid hade legat vilande i vattnen utanför Filippinernas västkust. Från början användes kristallen som en generator i de experiment som genomfördes på Atlantis. Men arbetet gick snett och kristallen blev bärare av en starkt negativ kraft.

Jag lärde om kristallen när jag under en period arbetade med att aktivera gamla inre Atlantinska cellminnen. Då stod det klart att den ursprungliga programmeringen liksom även andra fragment av mänskligt medvetande inne i kristallen behövde neutraliseras. Kristallen hade alltsedan Atlantis radierat disharmoniska frekvenser som påverkat både regionen och det nätverk av kristallin energi som omsluter vår planet. Nu efter många år var det äntligen dags att träda till verket!

Vi lyckades med arbetet att neutralisera kristallen och kunde dessutom skapa oss en bild av hur katastrofen hade kunnat ske. Inre minnen av de kontakter som ursprungligen förekom mellan Atlantis och Egypten kom upp till ytan och när neutraliseringen var klar kunde vi återuppleva den känsla av befrielse som var resultatet av att Atlantis esoteriska kunskap hade kunnat överföras till Egypten strax innan allting kollapsade.

Efter det här ganska omfattande arbetet blev det slutligen dags att förankra Kristusmedvetandet. Den nya tidens medvetande. Arbetet skedde som alltid i samarbete med Gudinnan Antares som visade oss hur arbetet skulle gå till. Antares kunde berätta att förankringen i framtiden kommer att påverka inte bara regionen utan även helheten via det nätverk av kristallin kraft som omsluter planeten.

Ett fantastiskt och innehållsrikt arbete och en erfarenhet som vi inte kommer att glömma.

Efesos i Turkiet 2018

Mitt liv i Efesos tillsammans med Moder Maria efter Jesu död.
Förankring av Antares Högre Medvetandet.

Vi var tre personer som åkte till Efesos i Turkiet för att genomföra förankringen av Gudinnan Antares. Det var min man Gary, jag och en god vän till oss. Vår främsta uppgift var att förankra Enhetsmedvetandet. Men jag visste redan innan vi åkte att minnen från min tid i Efesos tillsammans med Moder Maria skulle komma upp.

Moder Maria bosatte sig i Efesos efter Jesus korsfästelse och död tillsammans med en liten grupp kvinnor. Det var Jesus själv som hade valt platsen åt henne. Det var också han som i förväg hade avdelat Aposteln Johannes till att ta hand om och beskydda henne.

Gudinnan Antares och Moder Maria träder båda fram som representanter för en feminin kraft. Kärleken i ljuset. För mig blev vistelsen därför också en påminnelse och aktivering av kärleken i Jesus ord.

Vi genomförde förankringen i Moder Marias lilla hus på toppen av det berg där hon och hennes lilla grupp av kvinnor hade bosatt sig. Huset är numera kapell och en viktig pilgrimsort . Efesosruinen ligger vid foten av det berget.

Under förankringsarbetet steg Moder Maria plötsligt och oväntat in i den ljusaxel som vi bygger upp i samband med förankringen. Hon tog mig vid handen och förde mig djupt in i det inre av Moder Jord. Där vände hon sig till planeten/Moder Jord och började sakta formulera orden: Förlåt oss, förlåt oss för all den sorg och förstörelse som förekommit på planeten som konsekvens av min sons korsfästelse. All oförståelse, all blodspillan, alla krig och allt förtryck. Förlåt oss! Moder Maria förmedlade sitt budskap med en enorm kärlek och en stor intensitet. Det är dags att sätta punkt för det gamla och vända blad inför det nya. En tid där ljuset och kärleken utvecklas i balans.

Hveragerdi, Island 2018

Nu var det Islands tur. Den här gången var vi en grupp på 15 personer som åkte till staden Hveragerdi öster om Reykjavik. En söt liten stad omgiven av underbart vackra gröna bergssluttningar. En kraftfullt brusande fors flyter genom staden och inte långt ifrån det hus där vi bodde steg rök upp från bubblande heta källor.

Vi fylldes omedelbart av naturens styrka och kraft. Energin kändes både vilande och väldigt grundande. Under veckan kände vi oss alltmer närvarande och solida. Elementens närvaro var så påtaglig.

De första dagarna förberedde vi oss inför förankringen. Vi använde Gudinnan Antares olika kvaliteter för att bygga upp Enhetsmedvetandet och höja vibrationen i våra chackran. Målet var att nå ett femdimensionellt tillstånd. Vi etablerade en djup kontakt med Moder Jord och elementen och sökte oss till stjärnbilden Antares för att där aktivera Gudinnan Antares rena mångdimensionella energi i våra medvetanden.

Avsikten var att förankra Antares i Moder Jord på samma sätt som vi gjort på Mt Fuji. Ett mjukt milt regn följde oss under hela förankringsceremonin. Gruppen bildade två cirklar. En grupp lät energin från Antares flöda genom sig och den andra ”gick in” i Moder Jord för att ta emot. Det blev en väldigt stark och kraftfull aktivering av femdimensionellt medvetande på planeten. Liksom i oss själva. Vi hade tagit ett steg till i uppbyggandet av den nya Jorden.

Mt Fuji, Japan 2018

Amorah Quan Yin har sagt om Antares: “Goddess Antares is inviting you to feel something that some people never feel in their entire lives. It has to do with being in a state of pure presence and feeling without any words in your mind defining that state. What does it mean to just be, with no mental interpretation? She is asking you to just let go of having any need to have interpretation of her energy, and to just experience it.”

Det var dags för ytterligare en förankring av Gudinnan Antares mångdimensionella medvetande på planeten. Den här gången handlade det om Mt Fuji i Japan. Vi som åkte var Gary och jag.

Omedelbart när vi anlände till Mt. Fuji och började ta kontakt med den “City of Light”, som vilar över berget, omslöts vi av en energi och kraft som var så oändligt mycket mildare och mjukare än någon vi hade upplevt tidigare. Vi absorberade så mycket vi kunde av kraften och insåg snabbt att den här förankringen skulle skilja sig från de vi hade gjort hittills. Det är nu fyra år som vi har hjälpt till att förankra Antares energi och medvetande i “Cities of light” på planeten.

Mt. Fuji visade sig vara en alldeles speciell och väldigt naturlig livsmiljö för Antares. Och när Gary drogs in i ljusstadens centrala hall, var den sfär som brukar hålla Antares frekvenser och som vi så ofta hjälpt till att bygga upp redan placerad mitt i hallen. Runt sfären stod en krets av mästare som hade påbörjat förankringen. Vi var helt enkelt där för att ansluta oss till dem.

Kapstaden, Sydafrika 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.

Gary och jag har rest till Kapstaden i Sydafrika. En härlig stad med Atlanten och Indiska oceanen på var sida om sig. Överallt möttes vi av öppna leende ansikten och kroppar som rörde sig rytmiskt och stilfullt. Atmosfären var avspänd. Vi bodde på en B&B hos ett äldre par med en egen intressant livshistoria.

Vi hade åkt hit för att förankra Gudinnan Antares medvetande och “hjärtflamma” i den ”City of Light” som vilar ovanför Table Mountain. Gudinnan Antares ser förankringen som ett led i arbetet med att bygga upp ett nätverk av mångdimensionell energi runt planeten Jorden för att på så sätt bistå planeten och mänskligheten i övergången till en ny och högre dimension.

Table Mountain är ett urgammalt berg med en alldeles speciell historia. Berget var under Jordens tidiga historia en mötesplats för ” The Intergalactic Council of Earths evolution” vilka tillsammans med varelser från Sirius och Pleiaderna övervakade människans tidiga utveckling.

Förankringen av Gudinnan Antares ljus i ”The City of Light” ovanför Table Mountain blev väldigt kraftfull. Ljuset i den kristallina geometriska form som bildades runt Antares hjärtflamma var oändligt stark och vi kunde följa energins fria flöde genom dimensionerna. Men arbetet med att aktivera Antares tempel runt om planeten är inte klart i och med det här och först när alla förankringar är gjorda når nätverket sin fulla potential.

Gudinnan Antares har valt att lyfta fram fyra specifika kvaliteter som särskilt viktiga för det Enhetsmedvetande som väntar oss. Genom att plocka fram de här speciella kvaliteterna hoppas hon kunna hjälpa oss att bättre förstå det tillstånd som vi skall transformeras in i.

Kapstaden, Sydafrika 2017

Titicaca, Peru 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Tillbaka i Peru och “Lake Titicaca! En av våra absoluta favoriter! Vi var där för att absorbera och möta Gudinnan Antares högre frekvenser av “renhet”, “klarhet”, “balans” och “harmoni” i den City of light som ligger förankrad i sjön. Den här gången var vi en grupp om 8 personer. Vi bodde som vanligt på Taypikala Hotel alldeles intill sjön.

Enligt andinsk tradition är solskivan från Lemurien, Atlantis och senare också Cusco förvarad och skyddad i “staden av ljus”. När vi kom till Titicaca fick vi veta att Gudinnan Antares sedan en tid tillbaka redan har ett fäste i ljusstaden och att vår främsta uppgift skulle vara att aktivera hennes frekvenser i vårt eget medvetande samt att bygga broar mellan de “spirits” som är knutna till den andinska traditionen runt Titicaca och de högre ljusfrekvenser som nu tränger in över planeten. 

Skillnaden i vibration är påtaglig. Under vår vecka av förberedelser arbetade vi därför med både andinsk tradition och våra egna ljusfrekvenser. Själva förankringen skedde intill den dimensionsport som syns på bilden och resulterade i en stark förening mellan Gudinnan Antares kosmiska kärleksfrekvenser och Pachamama. Det andinska uttrycket för Moder Jord.

Därefter ägnade vi oss åt individuella arbeten vid dimensionsporten. Vi balanserade de feminina och maskulina principerna inom oss och lät vårt inre seende “titta in” i och möta den högre dimensionen. En fantastisk vecka och upplevelse för oss alla!

Delphi, Grekland 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
I maj tillbringade vi och några vänner två underbara veckor i den lilla kuststaden Galaxidi inte långt från den arkeologiska platsen Delfi. Vi var där för att förankra Antares frekvenser i den City of light som vilar ovanför området. Största delen av tiden ägnade vi åt förberedelse.

Vi rensade oss och ägnade många timmar åt att ge varandra healing. Öppna våra sinnen och finslipa vår psykiska kapacitet. Höja vår vibration.

Förankringen av Antares frekvenser sker enligt ett visst givet mönster inne i the City of light vilket innebär att vi alla måste kunna bi-lokalisera oss dit. Det betyder också att vi behöver ha aktiverat Enhetsmedvetandets “Klarhet”, “Purity”, “Harmoni” och “Balans” i våra egna medvetanden. Öppnat vårt hjärta och rensat vårt mind. Vi var väl förbredda och arbetet var framgångsrikt.

Vilken gåva att få delta i ett arbete som det här. För planeten och vår framtida utveckling. Våra hjärtan fylldes av tacksamhet.

Delphi, Grekland 2017

Hawaii 2017

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Gary och jag var ensamma i arbetet med att förankra Gudinnan Antares på ön Big Island.

Vi genomförde förankringen i en park som en amerikansk kvinna hade anlagt mitt i ett stort lavaområde.

Hon hade vigt sitt liv åt att bygga upp parken och hade hämtat växter från olika platser på jorden. Dessutom hade hon installerat altarplatser tillägnade alla stora religioner. Ett sätt att visa att allt är ett. Fantastiskt.

Vi kunde inte ha hittat en bättre plats. All den kärlek som hade lagts ner på att skapa parken mötte oss när vi gick in.

Bali 2016

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.

Några månader senare var vi åter ”i tjänst”. Den här gången på Bali.
En ny grupp åkte med oss. Alla med samma healing träning bakom sig.

Förberedelsearbetet följde i stort samma mönster som tidigare. Arbetet handlade främst om att stärka kontakten och flödet till det Högre Jaget samt verka för att gruppens gemensamma frekvens höll sig på en hög nivå.

Vi behövde hålla en frekvens som någorlunda motsvarade det Högre Jagets under förankringsceremonin. Även om Gary och jag svarade för förankringen så behövdes allas styrka och kraft.

Mellan sessionerna hade vi tid för sol och bad. En av höjdpunkterna var att gå och äta nyfångad fisk som grillades på stranden.

Bali 2016

Kilimanjaro, Tanzania 2016

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.

Gary och jag hade varit i Kilimanjaro tidigare i samband med vårt planetära arbete. Nu var det aktuellt att åka tillbaka för att förankra Gudinnan Antares i den City of Light som vilar på toppen av berget.

Vi reste med några vänner som tränats i samma healingtekniker som oss. Veckan blev väldigt intressant. Vi bodde på ett hotell vid foten av berget som från början var en kaffeplantage men som nu var en populär samlingsplats för bergsbestigare. Under en veckas förberedelse fylldes vi av bergets utstrålning och kraft.

En av dagarna tog en person från hotellet med oss in i en tropisk vegetation vid sidan av berget. Vi kom in i en by med en atmosfär som berörde oss alla. Hela byn utstrålade kärlek och frid. Allt var välskött och omhändertaget även om husen var påfallande enkla och primitiva. En paradisisk känsla som öppnade våra hjärtan. Liksom kontakten med en hjord vilda elefanter gjorde under en Safaridag.

Förankringsceremonin blev en intensiv och stark upplevelse. Förutom att förankra Antares energi kunde vi skicka högre frekvenser tillbaka till Jorden från vår position i the City of Light.

Giza, Egypten 2016

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Året därpå reste vi tillsammans med några vänner till Giza i Egypten. Syftet var detsamma, att förankra Gudinnan Antares hjärtflamma i den City of Light som vilar över området.

Vi känner området väl och visste precis var förankringen behövde ske. Efter några dagars förberedelse blev det dags. Hela processen var en stark upplevelse för oss alla och när förankringen var gjord förklarade Antares för mig ”det är det här du har inkarnerat på planeten Jorden för att göra”.

Giza, Egypten 2016

Mount Shasta 2014

Förankring av Gudinnan Antares högre medvetande.
Mt Shasta är en välbekant plats för min man Gary och mig. Vi tillbringade månader där medan vi tränades till healers av Amorah Quan Yin. Därefter har vi varit tillbaka flera gånger. Vi har suttit många timmar i meditation uppe på det heliga berget.

Mt Shasta är den plats där St Germain första gången visade sig för mig och bad oss använda de healingtekniker vi lärt i ett arbete för planeten. Det blev upptakten till många resor.

Se www.newearthvision.org

För några år sedan trädde Gudinnan Antares fram som en synlig och stor gestalt medan vi mediterade uppe på berget. Jag hade haft kontakt med henne tidigare men det var först nu som hon tydligt beskrev vad hon ville att vi skulle göra. Hon bad mig förankra sin hjärtflamma i Cities of light runt om på planeten. Förankringen var föranledd av transformationen in i ett högre medvetande. Enhetsmedvetandet. Hon nämnde att arbetet skulle kräva insatser av både min man Gary och mig.

Läs mer om min kontakt med Gudinnan Antares i boken Profetia – möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen.

Mt Shasta blev den plats där vi först förankrade Gudinnan Antares hjärtflamma.