1. Guidad meditation om ”Oneness”

Tänk er en tid då ni alla i grunden känner att ni hör samman med varandra. Att ni är sprungna ur samma källa och att ni alla är skapade ur det oändliga medvetande som fyller hela universum. Oneness är ett uttryck för den gudomliga kärlek och det ljus som förenar allt och alla. Genom att vara förbundna med varandra i en större helhet står ni ständigt i kontakt med varann. Det är den kontakten som gör det möjligt för mirakler att ske.

Ni behöver kunna gå in i upplevelsen av Oneness när ni nu börjar träda över bron in i det Kristusmedvetande som väntar på er. När ni går över bron upphör ni med att vara separerade individer. Då går ni in i den helhet som gäller i högre dimensioner. I det högre är ni inte separerade ifrån varandra. Där vet ni att allt hänger ihop och att allting är skapat ur samma helhet. Även om allt har sin egen unika form och karaktär.

Undvik att forma mentala begrepp kring ordet Oneness. Försök i stället att nå den kraft och visdom som råder i högre dimensioner.

När ni börjar uppleva er själva som förenade med allting annat reagerar ni inte längre på det ni ser omkring er. Då kommer ni att upptäcka att den energi som ni själva är skapade av är exakt samma energi som allt annat är skapat av. Uttrycken har bara fått olika former.

I högre dimensioner värderas inte universums olika former. Man vet att varje form har sin unika förmåga och sin alldeles speciella funktion. Varje form är en pusselbit i det hela medvetande som håller allting i universum samman.

Ert Sanna Jag ligger djupt förborgat i det medvetande som ni finner i er personlighets allra innersta rum. Där bor den gudomliga kraft och närvaro som präglar universums oändliga medvetande. Sök er till de inre rummen och ta del av den klarhet, harmoni, renhet och balans som präglar ert Sanna Jag. I det inre rummet befinner ni er utanför ert egos begränsande bubbla och den labyrint av tankar som hittills har styrt era liv. Där har ni stigit ut i det hav av visdom, närvaro och kraft som kännetecknar Oneness.

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft

Läs mer »
Kategorier