7. Stilla dina tankar. Guidad meditation.

I hjärtat hittar du passagen in till det inre rum där det Högre jaget bor. Det är där i det inre rummet som du hittar kontakten till det högre medvetande som råder i hela universum. Därifrån har du möjlighet att nå universums samlade kunskap och kraft. Samma kunskap och kraft som Jesus gav uttryck åt när han vandrade på jorden. Det universella medvetandet är närvarande i allt skapat.

Skapa öppningar i det yttre jagets begränsade medvetande!
Sök dig in i ditt inre rum. Be att för din inre syn få se den ljuspunkt i hjärtat som håller den energi som ger dig liv. I den ljuspunkten finns också den passage som leder dig in till ditt inre rum. Låt din uppmärksamhet och inre observatör tränga in i passagen i hjärtat och söka sig in till centrum av ditt medvetande. In i ditt inre rum. Vila i det inre rummet.

Ditt yttre jag har inget eget liv. Det får sitt liv av den ljuskraft som det inre jaget och medvetandet i det inre rummet förmedlar. Ditt inre jags mind är öppet mot universums hela kunskap och gudomliga ljus samtidigt som ditt inre jags hjärta – din själ – fyller ditt fysiska hjärta med gudomlig kärlek.

Hur har det blivit så här?
Det Högre jaget tvingades dra sig tillbaka till sitt inre rum djupt inne i medvetandet när mänskligheten valde att träda ut ur Paradiset. Det innebar att människan förlorade kontakten med sitt Högre gudomliga Jag. Man skapade ett alter ego och en bubbla av dualistiska tankar omkring sig vilket ledde till att man glömde bort vem man egentligen är – det rena högre medvetandets representant på Jorden.

Stilla dina tankar.
Träna dig i kontakten med det Högre Jaget. Det är ditt yttre jags mind och dina tankar som håller dig innesluten i din tredimensionella bubbla separerad ifrån det som är ditt Sanna Jag. Genom att stilla dina tankar och söka dig in i den absoluta tystnad som råder bortom alla begränsande föreställningar skapar du öppningar i din bubbla vilket gör det möjlighet för dig att tränga in i det rena högre medvetande som väntar utanför. Samma medvetande som det Högre jaget omger sig med i ditt inre rum. I centrum av ditt medvetande.

Träna dig i att stilla dina tankar!

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft

Läs mer »
Kategorier