4. Guidad meditation om ”Chackrasystemet”

Övergången till den högre dimensionen och dess påverkan på chackrasystemet.
Gudinnan Antares förmedlade den här beskrivningen av nya tidens chackra system till den amerikanska healern Amorah Quan Yin i samband med en kanalisering. (se www.dolphinstartemple.org)

Antares talade där om gudomligt flöde. Det flöde som uppstår när man lever sitt liv utifrån det Högre Jaget och kroppens celler spinner i ton med de rörelser som råder i Universum. Det är ett tillstånd i vilket chackrarna har funnit sin fulla harmoni och balans och man själv har överlämnat sig till sitt inres gudomliga vilja.

Kronchackrat har nått en högre nivå av förståelse.
Mindet är förändrat. För att nå det högre tillståndet behöver du leva ett liv fritt från begränsan-de föreställningar och tankar. Du behöver ha ”tömt” ditt yttre jags mind och gjort dig öppen och mottaglig för universums gudomliga intelligens. En högre nivå av sanning och balans.

3:e ögat. Seendet är öppet och receptivt för allt liv.
Tredje ögat har befriats ifrån de skygglappar och slöjor som begränsar dess syn och som separerat er ifrån Allt som Är. Det ljus som nu flödar genom er tar sig igenom de lager som eventuellt ännu täcker det som finns att se. Gamla förväntningar, omdömen, värderingar, uppfattningar har gett vika.

Kanalerna från hjärtat till halschackrat är vidöppna.
Via finstämda kanaler sjunger själen ständigt sin sång. Men, för att chackrat skall kunna ta emot själens sång och vara det uttryck för det gudomliga som det är tänkt att vara, måste sången få flöda fritt. Utan återhållsamhet eller censur.

I hjärtat råder renhet och visdom.
Hjärtat har nått den balans som gör att man kan älska öppet och ovillkorligt. Utan band och beroenden. Själens visdom vilar i en miljö av inre renhet. Ni har accepterat att ni är värda både er egen och andras fulla kärlek.

Solar Plexus är rent.
Man har funnit sin egen inre oskuldsfullhet och lämnat över sin vilja och kraft till det högre. All tendens till att vilja kontrollera eller ha makt över andra är borta.

Känslochackrat samverkar med kärleken i hjärtat.
Ni känner att ni är en del av livet och allt det ni har omkring er. Helt och fullt. Ni använder känsloenergin till att dra till er det ni söker och vill ha av livet. Känslan visar er vad ni vill och behöver.

Rotchackrat ger grund för varandet.
Ni har hittat balansen mellan att vara och att göra. I varandet är ni en neutrala observatörer till det som händer omkring er. Fullt närvarande men utan egen agenda. Sök det tillståndet! Där finner ni det inre av er själva. Där fylls alla aktiviteter av varande och de vibrerar i ton med livet självt. Era celler spinner utan blockeringar eller motstånd.

När chackrarna är öppna lever ni i ton med det kosmiska flödet. Utan separation eller beroenden.

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft

Läs mer »
Kategorier