4. Guidad meditation om ”Chackrasystemet”

Gudinnan Antares förmedlade den här beskrivningen av nya tidens chackra system till den amerikanska healern Amorah Quan Yin i samband med en kanalisering.

Antares talade om gudomligt flöde. Det flöde som uppstår när vi lever våra liv utifrån ett högre jag. Chakrarna har funnit sin harmoni och balans och man har överlämnat sin vilja till det högre.

Kronchackrat har nått en högre nivå av förståelse.

3:e ögat. Seendet är öppet och receptivt för allt liv.

Kanalerna från hjärtat till mindet är vidöppna.

I hjärtat råder renhet och visdom.

Solar Plexus är rent.

Känslochackrat samverkar med kärleken i hjärtat.

Rotchackrat är i harmoni med livet självt.

När chackrarna är öppna lever vi i ton med det kosmiska flödet. Ingen separation.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier