6. Guidad meditation om den inre kvinnan och inre mannen.

Balans är ett av nyckelorden i övergången till en högre dimension. I den här meditationen betonas balansen mellan universums feminina, mottagande princip, och dess maskulina, projicerande princip. I vår tredje dimension återspeglas de båda principerna i de kvinnliga och manliga aspekterna av vår person och i den vänstra och högra halvan av vår fysiska kropp.

Var entydig i er känsla och tanke.
Vår känslosida lika väl som våra tankar behöver vara entydiga och klara i det vi vill skapa. De behöver bejaka och samarbeta med varandra för att vårt skapande skall bli effektivt.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier