Antares om Harmoni i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för Kristusmedvetandet varav Harmoni är en.

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. Att vara i Harmoni med sig själv är att vara i Harmoni med sitt varande så att den energi som strömmar ur hjärtat kan flöda fritt genom hela energifältet. Fältet vibrerar harmoniskt som en enhet.

I känslan av Harmoni finns inga barriärer mellan det inre i oss själva och det yttre. Det gudomliga har tagit säte i alla våra energikroppar och vi når den frid och Harmoni som vi  längtar efter. Inga dissonanser stör flödet och vi är naturligt ett med oss själva. Helt identifierade med de vi innerst inne är.

Gudinnan Antares vill göra oss uppmärksamma på hur brist på Harmoni kan kopplas till sinnets gränser. Hon menar att den begränsning som ligger lagrad i våra sinnen skapar disharmonier. I det högre medvetandet finns inga sådana gränser. Allt är perfekt och i Harmoni med allting annat.

Ett harmoniskt chackra utstrålar till exempel en känsla av frid.

Ulla Anderen, 2018

I känslan av Harmoni finns inga barriärer mellan det inre i oss själva och det yttre.

Kristusmedvetandet genomsyras av Harmoni.
En harmoni som Antares kortfattat vill beskriva som….

Hur stor del av dagen befinner du dig i ett Harmoniskt tillstånd?

Tänk på att harmoni liksom Klarhet och Balans är vibrationer som fortplantar sig i alla dina kroppar. 

Harmoni är ytterligare ett uttryck för den frid och stillhet som alltid varit en naturlig del av Kristusmedvetandet. Vi känner igen den Harmoni som vi talar om som den djupa inneboende känsla av vila och neutralitet som ofta är resultatet av en längre tids introspektion och inre frigörelse. Ett öppet harmoniskt hjärta som gör att man bottnar djupt i sig själv.

Harmoni är ofta resultat av en ökad Klarhet och Balans.

Som du märker är begreppen väl inflätade i varandra även om de också tjänar som separata ingångar till ett öppet hjärta och ett Högre obegränsat gudomligt medvetande. Det Högre Jagets medvetande.

Från harmoni är steget inte långt till glädje! Den glädje som bottnar i en större klarhet och som präglas av frihet, balans och frid. En hög vibration!

I Kristusmedvetandet är harmoni och glädje naturliga tillstånd!

Hur stor del av dagen befinner du dig i ett Harmoniskt tillstånd? Tänk på att harmoni liksom Klarhet och Balans är vibrationer som fortplantar sig i alla dina kroppar (fysiska, emotionella, mentala, spirituella).

Visualisera dig själv i ett harmoniskt tillstånd!

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Antares om Oneness och klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Antares om renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.