Antares om Harmoni i Oneness

Antares har introducerat fyra olika kvaliteter eller kännetecken för Kristusmedvetandet varav Harmoni är en.

Antares menar att Harmoni skapas när vi vibrerar i ton med de vi innerst inne är. Att vara i Harmoni med sig själv är att vara i Harmoni med sitt inre varande. Energifältet vibrerar harmoniskt som en enhet.

I känslan av Harmoni finns inga barriärer mellan det inre och det yttre. Det gudomliga har tagit säte i våra energikroppar och inget stör energiflödet. Vi är naturligt ett med oss själva. Identifierade med de vi innerst inne är.

Gudinnan Antares gör oss också uppmärksamma på hur brist på Harmoni är kopplat till sinnenas gränser. Hon menar att den begränsning som ligger lagrad i våra sinnen automatiskt skapar disharmonier i förhållande till de vi innerst inne är. I det högre medvetandet finns inga sådana begränsningar. Allt är perfekt och i Harmoni med allting annat.

Ett harmoniskt chackra utstrålar en känsla av frid

Ulla Anderen, 2018

I känslan av Harmoni finns inga barriärer mellan det inre i oss själva och det yttre.

Kristusmedvetandet genomsyras av Harmoni.
En harmoni som Antares kortfattat vill beskriva som….

Hur stor del av dagen befinner du dig i ett Harmoniskt tillstånd?

Tänk på att harmoni liksom Klarhet och Balans är vibrationer som fortplantar sig i alla dina kroppar. 

Harmoni är ytterligare ett uttryck för den frid och stillhet som alltid varit en naturlig del av Kristusmedvetandet/Oneness. Vi känner igen den Harmoni som det talas om som den djupa inneboende känsla av vila och neutralitet som brukar vara  resultatet av en längre tids introspektion och inre frigörelse. Ett öppet harmoniskt hjärta som gör att man bottnar djupare i sig själv.

Harmoni är resultat av en ökad Klarhet och Balans.

Som du märker är begreppen inflätade i varandra även om de också tjänar som separata ingångar till ett öppet hjärta och ett Högre gudomligt medvetande.

Från harmoni är steget inte långt till glädje! Den glädje som bottnar i en större klarhet och frihet, En hög vibration!

I Kristusmedvetandet är harmoni och glädje naturliga tillstånd!

Visualisera dig själv i ett harmoniskt tillstånd!

Balans

Antares om Oneness och balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Antares om Oneness och klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Antares om renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.