Passagen in i Enhetsmedvetandet

Passagen ut ut den tredje dimensionens begränsning och in i ett högre medvetande – en högre dimension.

Alla människor bär i det inre av sitt hjärta en punkt eller liten flamma av skinande vitt ljus. Det är den punkt som ger henne liv och som förbinder henne med det kosmiska medvetande som alltid legat vilande och väntat på henne. Det är det Högre Jagets oändliga och eviga medvetande som alltid varit en naturlig del av universums stora medvetande.

Ljuspunkten i hjärtat är din förbindelselänk till det Högre Jaget. Om du medvetet tränger in i och låter dig uppslukas av ljuset i hjärtat upptäcker du att du står du ansikte mot ansikte med ditt Högre Jag. Du möter den aspekt av dig som lever och verkar i högre dimensioner. Den del av dig som du under så många liv lärt dig att vända dig bort ifrån och som så uthålligt och tålmodigt väntat på att få ta dig hem till det inre och mest autentiska i dig.

Träna på att möta det inre av dig genom att visualisera;

Låt din fulla samlade uppmärksamhet vila i och runt ditt hjärta. Stilla ditt mind och släpp alla tankar. Vila i hjärtat.

 Ta hjälp av din andning, och låt dess ljus och kraft fylla och omsluta hjärtat helt. Låt andningen hjälpa dig att öppna upp. Låt den leda dig djupt in i ditt hjärta. Låt den ta dig hela vägen in till de lager av dig själv som ligger vilande i ditt inre. Låt den ta dig till hjärtats inres gudomliga kärlekskälla.

Med uppmärksamheten fortfarande vilande i hjärtat, ber du att få se den punkt av skinande vitt ljus som ger dig liv, och som har sitt säte i det inre av ditt hjärta. Punkten kan se ut att vara liten men den bär universums hela kraft.

 Låt din uppmärksamhet vila i punkten. Låt den förbli vilande. Med ökad uppmärksamhet och ett tydligt fokus kan ljuspunkten expandera och bli till en skinande vit flamma av ljus. Universums ljus och kärlek.

I ljuset finner du passagen in i de gudomliga sfärer inom dig som under lång tid har legat vilande och övertäckta av din yttre person. Passagen leder dig in i det stora inre obegränsade medvetande som är ditt sanna jags medvetande. Den leder dig in till det autentiska jag som är du. Det jag som du möter när du släpper alla  slöjor och illusoriska staket som har begränsat ditt mänskliga medvetande och din perception.

Visualisera;

Sök dig in i punkten. Låt din uppmärksamhet ta dig in i passagen. Genom den. Där möts du av den ljusvarelse som är ditt Högre Jag. Ta kontakt och se om du kan etablera en dialog. Upprepa för dig själv ”jag är du och du är jag. Vi är ett.” Du uttalar orden fullt medveten om att du innerst inne är ditt Högre Jag. Upprepa visualiseringen så ofta du kan för att stärka kontakten med det Högre Jaget och medvetandet.

 Du har trätt in i din själs medvetande! In i den gudomliga kärlek som är universell och håller allt i universum samman! Du är en del av det universella och har tagit steget ut ur den tredimensionella avgränsande bubbla som hittills begränsat din perception.

I det vidgade medvetande som är ditt Högre Jags medvetande hittar du din nya identitet. Där har du tillgång till ditt Högre Jags karaktär och kunskap. Där befinner du dig i Oneness-Enhetsmedvetandet.

När du helt stigit upp i ditt Högre Jag är transformationen in i den högre dimensionen fullbordad. Då är separationen mellan ditt yttre jag och det högre i dig undanröjd. Då är du Ett med allt och inga slöjor begränsar längre din perception.

Det är i det här högre vidgade medvetandet som du har din rättmätiga plats. Det är härifrån du skall verka och forma ditt liv i den nya tiden. Som ditt Högre Jag. Som ditt egentliga autentiska Jag.

För att det yttre jaget successivt skall kunna fyllas av det inres ljus och kärlek och helt gå upp i det Högre behövs ett stillat mind. Ett mind som inte drar uppmärksamheten tillbaka in i den tredje världens mentala labyrinter med dess tankar och perception. Ditt inre behöver stödet av ett mind som i stället fylls av högre kosmisk kunskap.

Träna på att tömma och stilla ditt mind! Mer om det senare.

Gudinnan Antares/Ulla

 

 I boken PROFETIA möten med Gudinnan Antares och vägen in i den femte dimensionen kan man läsa

”Plötsligt ser jag den tredimensionella världen som en bubbla och jag ser tydligt hur människor rusar runt i bubblan. De flesta helt omedvetna om att de befinner sig i en bubbla, medan några letar längs väggarna i ett försök att hitta vägen ut”.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier