Förankring Mount Fiji, Japan

Det var dags för Gary och mig att göra ytterligare en förankring av Gudinnan Antares medvetande på planeten. Den här gången handlade det om Mt Fuji i Japan.

Läs mer »

Antares om healing

Gudinnan Antares är en av många andliga guider som har kanaliserats av Amorah Quan Yin, och kanske den vars natur har varit svårast att fånga. Amorah introducerade Antares första gången som en Närvaro utan ord och

Läs mer »

Marie Jansson intervjuar Ulla om Antares

 Gudinnan Antares roll för planeten Jorden ”Jag är Antares, din barnmorska och moder. Vi skall arbeta tillsammans.” Så löd budskapet till Ulla Anderen under hennes första kontakt med Gudinnan Antares. Ulla befann sig då i

Läs mer »