Mindets roll i det kosmiska medvetandet – Oneness

Människans mind är skapat för att ge form åt det hon vill se förverkligat i sitt liv! Mindet är ursprungligen tänkt att vara ett öppet mentalt fält utan egentliga fasta former med vars hjälp man sedan kan skapa och forma det man vill. Som en målarduk där du bygger upp och skapar din egen verklighet.

Mindet var ursprungligen tänkt som ett instrument för det Högre Jaget! Det var inte tänkt att ha ett eget liv separerat från det Högre i dig. Det var inte tänkt att erbjuda en egen separerad verklighet uppbyggd kring kulturellt baserade inlärda värderingar instängda i en tredimensionell värdebubbla.

Du är tänkt att vara ditt minds Mästare! Du är den som bestämmer vilka tankar och känslor som du vill skall väckas till liv i varje enskild stund. Det är det som gör dig till herre över ditt liv! Mindet skall följa ditt hjärtas vilja.

Avsikten har alltid varit att du skall använda ditt mind medvetet till att forma och skapa dig det liv du vill ha! Vare sig din skapelse gäller dig själv som person eller det liv du har omkring dig. Kom ihåg, du är Mästaren!

Töm ditt mind på gamla inlärda sätt att se på dig själv och världen. Lätta på dina värderingar och uppfattningar och ge plats för den kosmiska kunskap som ligger och väntar på dig i det medvetande som du alltid burit med dig utanför din tredimensionella begränsade bubbla. Enhetsmedvetandet!

Visualisera…….

Stilla dig. Visualisera hur du skapar öppningar eller gap mellan mindets tankar. Mellanrum som löser upp tätheten i dess tredimensionella labyrint. Låt kosmiskt ljus och kärlek sippra in i stället. Ge utrymme åt universums naturliga flöde. Se på livet med öppnade ögon.

Det är i gapet mellan alla tankar som du hittar vägar ut ur den tredimensionella bubbla som har hållit dig begränsad så länge! Det är där du kan ta dig förbi de slöjor som fram tills nu har begränsat din syn! Det är i den tystnad som råder mellan dina tankar som du hittar öppningar till det oändliga och tidlösa högre medvetande som tillhör ditt Högre Jag.

Sök stillheten! Meditera på mellanrummet mellan tankar och låt dig föras ut i den tystnad som väntar på dig där!

Stanna upp i tystnaden bortom alla tankar! Där öppnas dörrar till det medvetande som saknar gränser och som styrs av universums inre ordning och naturliga lagar. Där öppnas dörren till en högre dimension. Det yttre och mänskliga rinner av dig och du når djupet i dig själv.

Ju längre du vilar i tystnaden bortom hjärnas labyrint av tankar desto mer av det Högres ljus och kärlek tar du med dig när du sedan går tillbaka in i din tredimensionella bubbla!

Påminn dig ofta att ditt minds tredimensionella begränsning skall lösas upp och falla samman och ge plats åt en större kosmisk kunskap som håller en högre frekvens. Ge plats i ditt mind för kosmiska sanningar och låt din uppmärksamhet leta sig fram längs nya vägar! Vidga din perception!

Det är meningen att du i den här tiden successivt skall utveckla ett kosmiskt mind som med sina tankar ger dig stöd i passagen ut i en högre dimension. Ut i Kristusmedvetandet! Du behöver hitta vägen ut ur både ditt mänskliga mind och ditt hjärtas begränsning för att inträdet i den femte dimensionen skall bli komplett.

Ditt mind och hjärta behöver ha förenats till en samverkande enhet!

Utdrag ur boken PROFETIA………

”Jag vilar i Gudsmagnifika medvetande. Allt utstrålar frid och harmoni. Jag navigerar med hjälp av intentionen och låter uppmärksamheten vila där jag vill vara. Mitt hjärta är öppet och jag har just passerat porten till min själ. In i Guds rike. Jag befinner mig i den stora tystnaden och jag hoppas att jag äntligen lämnat den bubbla som fram till nu varit min mänskliga sfär.

Det är här jag hör hemma och det är här jag hittar min inspiration. Det är hit jag skall komma för att söka dig, älskade Gud, i mig.”

Välkommen att läsa boken Profetia (Klicka på dena länk och en pdf fil med boken öppnas)

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier