Marie Jansson intervjuar Ulla om Antares

 Gudinnan Antares roll för planeten Jorden

”Jag är Antares, din barnmorska och moder. Vi skall arbeta tillsammans.” Så löd budskapet till Ulla Anderen under hennes första kontakt med Gudinnan Antares. Ulla befann sig då i Mt Shasta, California, för att vidareutveckla det healingarbete som hon och hennes man Gary Kendall hade bestämt sig för att ängna sig åt. Vid det tillfället var hon fortfarande ovetandes om vem Antares var och mötet föll ganska snart i glömska. Det var först några år senare i ett avlägset område i norra Argentina som deras samarbete började ta form på allvar.

Hjälp andra att bekanta sig med den ton som vilar i deras inre, och spegla fram den gudomlighet de bär i sina hjärtan.” och Du behöver vara fri och modig. Stå bortom illusionens slöjor. Alla behöver i den här tiden uppmärksammas på att något väntar på andra sidan om de begränsningar som de satt upp för sig.” var exempel på de budskap som gudinnan Antares förmedlade då hon förberedde Ulla för det arbete hon stod inför.

Ulla är i grunden leg. psykolog men har under närmare tjugo år arbetat och undervisat i healingmetoden ”Divine Oneness” som betonar den andliga utvecklingen samt transformationen in i en högre dimension. Ulla ser sig som ett redskap som visar vägen in i ett högre tillstånd samt ett instrument för högre energier.

 Vem är Antares och vad karaktäriserar henne?

Antares är ett högt stående mångdimensionellt väsen från stjärnan Antares  vilket är den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Skorpionen. Stjärnan Antares lär vara synlig i södra Sverige och spelade en viktig roll i många gamla kulturer bland annat inom den egyptiska mytologin och i Persien. Antares vibration ingår naturligt i det Kristusmedvetande som är på väg att mejslas fram på planeten och i var och en av oss.

Ulla förklarar vidare att Gudinnan Antares i nyläget vill lyfta fram fyra specifika kvaliteter som särskilt kännetecknande för Kristusmedvetandet eller Oneness

  1. Renhet  2. Klarhet  3. Balans  4. Harmoni.

Gudinnan Antares är bärare av en mjuk och väldigt feminin energi men hon rerpresenterar också absolut balans mellan Universums manliga och kvinnliga principer. I högre dimensioner är de båda aspekterna i balans.

Kan du berätta om den plats där du aktivt började arbeta med Antares?

– Det var runt staden Cafayate i norra Argentina. När jag körde in bland de mångfärgade bergen runt staden första gången så uppenbarade sig plötsligt en gigantiskt stad av kristall framför mig. Bilden fyllde hela mitt synfält och täckte stora delar av det bergsområde som jag körde igenom. Hela området var plötsligt fyllt av enorma kristallina tempel, palats, kyrkor osv.

Fortfarande chockad av händelsen sade jag senare till min man; vi måste åka dit! Och det har vi gjort. Under år efter år. Och för varje gång har ny information avtäckts i oss. Vid ett tillfälle fick jag till exempel information om att det finns en stad av kristall med en mänsklig civilisation som lever under jord på den här platsen. Den civilisationen står i kontakt med flera andra underjordiska civilisationer runt om på planeten.

Vi människor inkarnerade som femdimensionella ljusvarelser på Jorden för ca 15 miljoner år sedan. Vårt ursprungliga syfte var att utveckla planetens fysiska mångfald. Hjälpa planeten att expandera och blomstra så att den fysiska miljön skulle kunna utvecklas till ett femdimensionellt paradis. Efter några miljoner år använde dock stora delar av mänskligheten sin fria vilja till att tränga ännu mycket djupare in i materien. Man ville utforska hur det kändes att vara i fysisk form vilket successivt ledde till att man började förlora kontakten med den gudomliga varelse som vi egentligen är och frekvensen på jorden sjönk. Det här var anledningen till att en mindre del av mänskligheten valde att gå under jord för att där fortsätta att leva i en femdimensionell existens. Antares lämnade planeten vid den här tiden men förankrade sitt medvetande i kodifierad form i den underjordiska staden. De koderna är nu på väg att aktiveras och Antares  står redo att hjälpa oss och planeten i övergången till den nya dimensionen.

Gudinnan Antares monolit.

Energin i Cafayate är väldigt speciell och med hjälp av det tredje ögat och sin inre syn kan man se att bergen sjuder av liv. Man möter ljusvarelser och väktare överallt. Men man behöver en höjd vibration för att upptäcka det, förklarar Ulla.

Varför är du förmedlare av Antares budskap?

Jag har inkarnerat på Jorden som en ”Antares dotter” med uppgift att avtäcka de kvaliteter av Universell energi som hon nu vill hjälpa oss att aktivera i oss själva och på planeten. Därför är min kontakt till moderstjärnan Antares nu på väg att väckas upp.

Vad är Antares syfte?

Gudinnan Antares vill hjälpa oss att återuppväcka den inre kunskap och gudomlighet som vi en gång slöt dörren om. Hon vill hjälpa oss att öppna dörren till det högre medvetande som är vår sanna identitet. Hon vill hjäpa oss att stiga ut ur den tredimensionella bubbla som vi har byggt upp runt oss själva så att vi återigen, efter hundratals inkarnationer, kan bli vårt sanna gudomliga jag igen.

Många av oss tar redan emot impulser från det Högre Jaget i vår vardag som till exempel när vi följer vår starka inre längtan eller följer impulser som leder rätt. Det Högre Jaget försöker alltid kommunicera med oss men ofta är vi för ”omedvetna” för att riktigt lyssna. Nu i den här tiden står vi inför att ta steget fullt ut och återigen förena oss med det Högre.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier