Förankring Mount Fiji, Japan

Light of Antares och berget Mount Fuji, Japan

Amorah Quan Yin har sagt om Antares: “Goddess Antares is inviting you to feel something that some people never feel in their entire lives. It has to do with being in a state of pure presence and feeling without any words in your mind defining that state. What does it mean to just be, with no mental interpretation? She is asking you to just let go of having any need to have interpretation of her energy, and to just experience it.”

Det var dags för Gary och mig att göra ytterligare en förankring av Gudinnan Antares medvetande på planeten. Den här gången handlade det om Mt Fuji i Japan.

Genast när vi anlände till Mt. Fuji och började ta kontakt med den “City of Light”, som vilar över berget, omslöts vi av en energi och kraft som kändes oändligt mycket mildare och mjukare än någon annan vi hade upplevt. Vi absorberade så mycket som möjligt av kraften och insåg omedelbart att den här förankringen skulle skilja sig från de vi hade gjort tidigare. Det är nu fyra år som vi hjälpt till att förankra Antares energi och medvetande i “Cities of light” på planeten.

Mt. Fuji visade sig vara en speciell och väldigt naturlig livsmiljö för Antares. Och när Gary drogs in i ljusstadens centrala hall, var den sfär som brukar hålla Antares frekvenser, och som vi så ofta hjälpt till att bygga upp, redan placerad mitt i hallen. Runt sfären stod en krets av mästare som hade påbörjat förankringen. Vi var helt enkelt där för att ansluta oss till dem.

Det egentliga arbetet började dagen därpå. Jag smälte omedelbart samman med berget i min roll som mänsklig representant för Antares. Samtidigt började Antares energi rinna ned längs bergets sidor och tränga in i Moder Jord. Ända ned till kärnan i jordens mitt. Planeten var beredd att ta emot. Gary förflyttade sig till “the City of light” för att där ansluta sig till mästarnas krets. Vi insåg att det fanns en klar avsikt med att föra Antares frekvenser ända ned till planetens kärna. Det var ett naturligt nästa steg –  förankringsarbetet hade tidigare huvudsakligen varit lokaliserat till “The Cities of Light”. Men förutsättningarna hade förändrats och Antares specifika frekvenser behövs nu som en naturlig och genomgående princip i det nya och högre medvetande som håller på att byggas upp både runt planeten och i oss själva.

Sfären i “the City of Light” aktiverades ytterligare och kretsen av mästare, inclusive Gary, “steg upp” från centralhallen i “the City of Light” till ännu högre kosmiska skikt. Där omvandlades varje mästare till en stjärna som sedan sammanfogades till en enhetlig stjärna – Antares princip i kosmos. Under tiden förflyttades jag och berget upp och in i sfären runt “the City of Light”, samtidigt som förbindelsen till jordens mitt hölls öppen. Energin kunde nu flöda fritt från kosmos ned i jorden och från jorden upp genom kosmos. Flödet bildade en perfekt representation av Antares princip – så ovan, så under, ingen separation. Mångdimensionell enhet.

Energin från berget och sfären fortsatte att expandera och i takt med att den mättades öppnades en port till vårt och planetens nya högre medvetande. En öppning som vi var välkomna att stiga in i. Expansionen kom så småningom att täcka allt större delar av jordklotet för att till slut omfamna hela planeten.

Nästa eftermiddag satt Gary och jag tillsammans i hotellets trädgård. Vi kände båda att hela berget hade blivit ett Tempel för Antares. Till skillnad från andra förankringar var det här templet inte inneslutet i en “City of light”. Det var förankrat på jorden. Sfären av mångdimensionell energi var inte begränsad till “the City of Light”. Hela berget höll sfären. Vi arbetade tillsammans igen: jag drog Antares princip och kvaliteter ner till jordens mitt, och Gary togs sig återigen upp till den stjärna som håller Antares princip i kosmos. Inne i berget förekom aktivitet. Som om förutsättningar för något nytt höll på att arbetas ut. Energi genererades från både jorden och kosmos. Och vi kunde för vår inre syn se hur de båda strömmarna blandade sig och spreds över världen, också till andra ljusstäder. Varje ljusstad har sin karaktär och sina speciella egenskaper.

Antares princip påminde oss om visionen för ett enat medvetande.

Gary och jag undrar ofta över hur vår erfarenhet passar in i andra sammanhang. Det här är vår erfarenhet och samtidigt vet vi att många andra arbetar med samma transformation över hela världen. Hur passar dessa bitar ihop?  Vi undrar.

 

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier