Antares om chackrasystemet och vägen till ”Oneness”.

Antares talar om gudomligt flöde. Det flöde som uppstår när du lever ditt Högre Jag helt och fullt och din kropps celler spinner i ton med rörelser i Universum. Det kosmiska sammanhang i vilket dina chackran har funnit sin totala harmoni och balans och du själv har överlämnat dig till din gudomliga vilja.

Kronchackrat har en högre nivå av förståelse. Mindet är förändrat. 
För att nå en högre nivå av förståelse behöver du kunna leva i ett tillstånd som är fritt från begränsande föreställningar och tankar. Du behöver ha ”tömt” ditt yttre jags mind och gjort dig öppen och mottaglig för din gudomliga intelligens. En högre nivå av sanning och balans.

3:e ögat. Öppna ögat! Seendet skall kännetecknas av receptivitet till allt liv.
Ditt tredje öga behöver ha befriats ifrån de skygglappar och slöjor som så ofta har begränsat din syn och separerat dig ifrån Allt som Är. Det ljus som nu vill flöda genom dig behöver kunna ta sig igenom slöjorna och möta allt som finns att se. Alla gamla förväntningar, omdömen, värderingar och uppfattningar behöver ha gett vika.

I halschackrat finns små kanaler som går från hjärtat till halschackrat.
Via dessa finstämda kanaler sjunger själen ständigt sin sång. Men, för att chackrat skall kunna ta emot din själs sång och vara det uttryck för det gudomliga som det är tänkt att vara, måste sången få möjlighet att flöda fritt. Utan återhållsamhet eller censur.

I hjärtat råder balans mellan renhet och visdom.
Du har nått den balans som gör att du kan älska öppet och ovillkorligt. Utan bindningar eller beroenden. Din själs visdom vilar i en miljö av inre renhet. För att nå den renheten behöver du vra övertygad om att du är värd både din egen och andras totala kärlek.

Solar Plexus.
Du har överlämnat dig till din gudomliga vilja och kraft. Har du en tendens att vilja kontrollera eller känna makt är det dags att släppa det nu och söka din egen inre oskuldsfullhet.

Känslochackrat.
Du känner dig som en del av livet. Helt och fullt. Du använder din känsloenergi till att förverkliga det du vill se skapat och till att dela din visdom med andra. Men du är inte känslan.

Rotchackrat.
Du har hittat en balans mellan att vara och att göra. I varandet är du enbart en observatör till det som händer. Du är fullt närvarande men utan en egen agenda. Sök den tomheten. Det är i den som du finner det inre av dig själv. I den tomheten fylls dina aktiviteter av varande. De är i ton med livets naturliga flöde. Dina celler spinner fritt.

När dina chackran är öppna lever du i ton med det kosmiska flödet. Utan separation eller beroenden.

5. Guidad meditation

Bara Källan/Gud är. Gå in i tystnaden mellan dina tankar och meditera över begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Oändligt medvetande. Källan är den

Läs mer »
Kategorier