Förankring Mount Fiji, Japan

Det var dags för Gary och mig att göra ytterligare en förankring av Gudinnan Antares medvetande på planeten. Den här gången handlade det om Mt Fuji i Japan.

Läs mer »

Antares om healing

Gudinnan Antares är en av många andliga guider som har kanaliserats av Amorah Quan Yin, och kanske den vars natur har varit svårast att fånga. Amorah introducerade Antares första gången som en Närvaro utan ord och

Läs mer »

Marie Jansson intervjuar Ulla om Antares

 Gudinnan Antares roll för planeten Jorden ”Jag är Antares, din barnmorska och moder. Vi skall arbeta tillsammans.” Så löd budskapet till Ulla Anderen under hennes första kontakt med Gudinnan Antares. Ulla befann sig då i

Läs mer »

Bland kristaller och heliga berg i Namibia

NAMIBIA. Vi har kommit till Namibia på vår resa i Södra Afrika och befinner oss just nu i en liten stad vid kusten som heter Schakopmund. En turistort med starka tyska traditioner. Hotell och gator

Läs mer »

Amorah Quan Yin om Gudinnan Antares

Om Amorah Quan Yin och mysterieskolan Dolphin Star Temple, Mt Shasta, CA, USA Amorah Quan Yin var en fantastisk lärare och healer och utan hennes stöd och hjälp hade jag säkert inte varit där jag

Läs mer »

Passagen in i Enhetsmedvetandet

Passagen ut ut den tredje dimensionens begränsning och in i ett högre medvetande – en högre dimension. Alla människor bär i det inre av sitt hjärta en punkt eller liten flamma av skinande vitt ljus.

Läs mer »