Healingsession

När vi jobbar med “Divine Oneness” healing går vi igenom många olika aspekter av energifältet. Vår uppgift är att reparera och höja frekvensen på det som är skadat eller blockerat samt att transformera de frekvenser som begränsar och hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut. Ofta kan vi berätta om hur blockeringarna har uppstått och hur man kan komma att känna sig när de har läkt ut.

Många söker sig till oss därför att de vill fördjupa sin andliga förståelse och stärka kontakten med sitt Högre Jag. Vår ambition är då att lyfta fram och stärka det innersta och allra mest genuina samt att undanröja sånt som blockerar.  Ibland behöver vi gå tillbaka till tidigare liv.

Under healingen är du som klient involverad. Du kan till exempel behöva transformera begränsande föreställningar  som gör din vardag onödigt kringskuren.

Under sessionen vägleds vi av ditt och vårt eget Högre Jag. Arbetet sker alltid utifrån det Högsta Ljuset och den Högsta Sanningen.

En session varar ca 1 ½ tim.

Läs mer på www.divineoneness.se

Plats: I Stockholm.

Pris: 1 400 kr

Ulla AnderenUlla är i grunden leg. psykolog men har under närmare tjugo år arbetat och undervisat i healingmetoden ”Divine Oneness” som betonar den andliga utvecklingen samt transformationen in i en högre dimension.

Intresseanmälan till Healingsession

Healingträning

Divine Oneness:
är en djup och kraftfull healingmetod som höjer ditt medvetande och förbereder dig inför den nya tidens högre frekvenser. Den ger dig möjlighet att etablera en stabil kontakt med ditt Högre jag och att avtäcka ditt inre sanna kosmiska Jag.

Kursen ger dig en unik plattform för fortsatt djupt andligt uppvaknande.

Kursen vill också ge dig svar på frågor som:

  • Vilket är mitt högsta syfte och min gudomliga plan? 
  • Att leva i en högre dimension? Vad innebär det?
  • Hur skapar jag ett liv jag vill ha?

Under kursen lär du dig att vara i ditt Högre Jag och att lösa upp de begränsningar som hindrar ditt inre autentiska jag från att träda fram. Du får tillfälle att ta emot healing samtidigt som du lär dig att ge andra healing. Du lär dig också att kunna ”läsa energi” för att förstå blockeringarnas bakomliggande orsaker. Varje dag inleds med andliga diskussioner och meditation.

Metoden har sitt ursprung i den undervisning som gavs i antika mysterieskolor i Egypten och på Atlantis. Den är nu vidareutvecklad i enlighet med nya tidens visdom och kunskap. Ulla vägleds hela tiden av sitt Högre Jag och med Uppstigna Mästare närvarande.

Under kursen lär du dig bland annat:

  • Utveckla din förmåga till clairvoyance, clairaudience, clairsentience.
  • Rensa energifältet, chackran och ljuskroppar.
  • Lösa upp karmiska mönster. Läka tidigare liv.
  • Stärka Högre Jagets närvaro i hjärtat och kroppen.
  • Manifestera utifrån ett renat hjärta.
  • Lära känna Kristusmedvetandet.
  • Lära om människans kosmiska bakgrund och transformation in i en ny guldålder.

De flesta deltar för sin egen andliga utvecklings skull och använder metodens verktyg för sin egen frigörelse. Men kursen förbereder dig också för att arbeta professionellt med healing och många har startat en egen andlig verksamhet efter kursen.

Mer om healingmetoden: Healingmetoden används av kända och uppskat­tade healers världen över. Den har kanaliserats av Amorah Quan Yin och vidareutvecklats av Ulla Anderen. Läs Amorah’s bok: Pleiadian Workbook – Awakening your divine KA.

Vägen till din inre gudomlighet. Personliga samtal.
I samband med kursen eller efteråt kan du boka en serie personliga samtal. Samtalen syftar till att lyfta fram det högsta syftet och din högsta potential i det här livet samt vägleda dig i vad du behöver för att smälta samman med ditt högre jag. Samtalen inkluderar även meditativa övningar och healing.

Nästa kurs i Divine Oneness nivå 1 startar i oktober 2020.
14 dagar spridda över 4 helger:

2020: 1-4/10 | 23-25/10 | 20-22/ll | 12-13/12 
2021: 16-17/1

Pris: 9.900:-

För frågor kontakta mig på ullaanderen@me.com. Tel 070-6587464. 
Boka gärna enskild healing behandling och lär känna metoden.

Intresseanmälan till Healingträning