Light of Antares

Profetia – Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen

PROFETIA är en personlig bok som berättar om hur det gudomliga och djupt sanna i våra hjärtan pockar på att bli avtäckt och hur avsikten med människans tillvaro på Jorden nu successivt börjar växa fram.

I boken får vi möta Gudinnan Antares som beskriver hur hennes vibration ingår i den väv av högre medvetande som nu är på väg att mejslas fram i var och en av oss. Hon har närmat sig planeten i den här tiden för att hjälpa till. Hennes koder har länge legat lagrade i en underjordisk stad av kristall i väntan på att mänskligheten skall vara beredd att ta steget in i en ny och högre dimension. Oneness.

PROFETIA är skriven i förhoppningen om att ni skall låta er inspireras att söka guldet inom er.

Jag är djupt tacksam om du sprider informationen!

Ulla Anderen

Läs mer om bok

Den finns i bokhandeln och kan beställas på nätet.
www.adlibris.se
www.vattumannen.se

Meditation.

”Antares vill hjälpa oss att bygga broar till den högre dimensionen.
Hon gör det genom att låta oss titta in i de tillstånd och lagar som gäller där”.

Kurser

Divine Oneness NYA ONLINE KURS i andlig utveckling och healing hittar du på ”Divine Oneness Healing”

Läs  mer www.divineonenesshealing.se

Vill du veta mer om andra kurser, healingsessioner, workshops och Ullas arbete med moder jord och planeten besöker du  www.divineoneness.se

Antares om Oneness. Antares vill beskriva Oneness och ge en bild av hur det högre medvetandet fungerar. Bilderna beskriver också den utveckling som väntar oss i den nya gyllene tidsålder som vi tagit steget in i.

Gudinnan Antares är ett mångdimensionellt väsen och en företrädare för den utvecklingsväg som 
hjälper oss att hitta den dörr i hjärtat som leder oss in i ett högre medvetande. Kärlekens väg.

Vi bär alla en punkt av ljus i våra celler och i vårt hjärta. Det är den punkt av ljus som ger oss liv och som är dörren till det högre medvetandet. Till Oneness.

Här tar Antares upp fyra olika principer som tillsammans formar den väv av frekvenser som utgör det högre medvetandet. Oneness.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det mest ursprungliga och autentiska i oss själva. 

Balans

Antares använder ibland fågeln som symbol för Balans. Balans mellan  kroppshalvorna eller kroppens och aurans olika funktioner.

Klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och vårt medvetande och låter oss blicka in i det oändliga medvetande som genomsyrar hela universum. 

Renhet

Med principen Renhet syftar Antares på det fria flöde av kosmisk kraft – ljus och kärlek – som allt i universum är skapat av.