Light of Antares

Profetia – Möten med Gudinnan Antares och vägen in i femte dimensionen

PROFETIA är en personlig bok som berättar om hur det gudomliga och djupt sanna i våra hjärtan pockar på att bli avtäckt och hur avsikten med människans tillvaro på Jorden nu successivt börjar växa fram.

I boken får vi möta Gudinnan Antares som beskriver hur hennes vibration är en naturlig ingrediens i det enhetsmedvetande som är på väg att mejslas fram i var och en av oss och att hon i den här tiden närmat sig planeten för att hjälpa till. Hennes koder har sedan begynnelsen legat lagrade i en underjordisk stad av kristall i väntan på att mänskligheten skall ta steget in i en ny dimension.

PROFETIA är också skriven i förhoppningen om att andra skall låta sig inspireras till att söka guldet inom sig.

Jag är djupt tacksam om du vill sprida informationen!

Ulla Anderen

Läs mer om boken

Den finns i bokhandeln och kan beställas på nätet.
www.adlibris.se
www.vattumannen.se

Artiklar

5. Guidad meditation

Bara Gud/Källan är. Oändligt medvetande. Gå in i din egen inre tystnad och meditera kring begreppet ”bara Källan är”. Källan är utgångspunkten. Källan är den kraft och närvaro som håller all

Läs mer »

Kurser

Ny kurs i andlig utveckling och healing ”Divine Oneness

En 14 dagars kurs spridd över 4 helger under 2020:
1 – 4 oktober  – 2020
23 – 25 oktober  – 2020
20 – 22 november – 2020
12 – 13 december – 2020
16 – 17 januari  – 2021

Läs mer på www.divineoneness.se

Vill du veta mer om healingkurser, healingsessioner, workshops och Ullas arbete med Jordens transformation in i en högre dimension. besöker du bara  www.divineoneness.se

Antares om Enhetsmedvetandet

Gudinnan Antares är ett mångdimensionellt väsen och en företrädare för den utvecklingsväg som 
hjälper oss att hitta den dörr i hjärtat som leder in i ett högre medvetande. Kärlekens väg.

Harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Antares och Kristusmedvetandet

Gudinnan Antares

Gudinnan Antares är ett mångdimensionellt väsen och en företrädare för den utvecklingsväg som hjälper oss att hitta den dörr i hjärtat som leder in i ett högre medvetande. Kärlekens väg.

Hon är här för att hjälpa oss att expandera och vill lyfta fram den aspekt av den universella kraften som magnetiserar. Den kraft som drar till sig och som håller hela Universum samman. Gudomlig kärlek. Hon visar oss vägen med sin väldigt milda och mjuka framtoning.

Dörren in i det högre medvetandet – Enhetsmedvetandet – väntar på att bli öppnad i ett öppet hjärta! Kristusmedvetandet väntar innanför!

Universums Högre Medvetande är uppbyggt kring Gudomlig kärlek och Gudomligt ljus i perfekt balans! Gudinnan Antares manifesterar själv Gudomlig kärlek och Gudomligt ljus i perfekt balans!