Antares om Enhetsmedvetandet

Gudinnan Antares är ett mångdimensionellt väsen och en företrädare för den utvecklingsväg som 
hjälper oss att hitta den dörr i hjärtat som leder in i ett högre medvetande. Kärlekens väg.

Harmoni

Antares om harmoni

Antares menar att Harmoni skapas när allt inom oss vibrerar i ton med de vi innerst inne är. I ton med det inre av oss själva. 

Balans

Antares om balans

Gudinnan Antares talar om Balans mellan olika delar och funktioner i energifältet och i sin beskrivning har hon ibland använt fågeln som symbol. 

Klarhet

Antares om klarhet

Klarhet öppnar våra sinnen och låter vårt medvetande smälta in i det infinita medvetande som råder överallt i universum. 

Renhet

Renhet

Med principen Renhet avser Gudinnan Antares det fria flöde av kosmisk energi som genomsyrar allt i universum.

Antares och Kristusmedvetandet

Gudinnan Antares

Gudinnan Antares är ett mångdimensionellt väsen och en företrädare för den utvecklingsväg som hjälper oss att hitta den dörr i hjärtat som leder in i ett högre medvetande. Kärlekens väg.

Hon är här för att hjälpa oss att expandera och vill lyfta fram den aspekt av den universella kraften som magnetiserar. Den kraft som drar till sig och som håller hela Universum samman. Gudomlig kärlek. Hon visar oss vägen med sin väldigt milda och mjuka framtoning.

Dörren in i det högre medvetandet – Enhetsmedvetandet – väntar på att bli öppnad i ett öppet hjärta! Kristusmedvetandet väntar innanför!

Universums Högre Medvetande är uppbyggt kring Gudomlig kärlek och Gudomligt ljus i perfekt balans! Gudinnan Antares manifesterar själv Gudomlig kärlek och Gudomligt ljus i perfekt balans!